00001-6521.3.1-OR0700009/17/18 Staniszewski Lech

By | 3 marca 2015

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staniszewski Lech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia umożliwiającego poprawę sprzedaży i transportu ryb w stawach hodowlanych zlokalizowanych w Gostomi. gmina Nowe Miasto n/Pilicą.

Skrócony opis operacji: Zakup wyposażenia umożliwiającego poprawę sprzedaży i transportu ryb w stawach hodowlanych zlokalizowanych w Gostomi. gmina Nowe Miasto n/Pilicą.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 150760.

Kwota Wkładu EFMR: 56535.

Kod Pocztowy: 26-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.1-OR0700009/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowiński Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Operacja w zakresie działania „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”.

Skrócony opis operacji: Pakiet 1w zakresie wymogów:a) Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb orazb) Wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września oraz Pakiet 2 Wymóg 2.1 Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.Obiekt znajduje się w woj. podkarpackim. powiat Tarnobrzeg. obręb Alfredówka. Obiekt chowu i hodowli składa się z 23 stawów: Kosiarzowe II. Kosiarzowe I. Glinik I . Glinik II . Glinik III . Glinik IV . Glinik V . Glinik VI .Nowaków Dół. Miechy Zachodnie. Miechy Dolne. Miechy Środkowe. Cyranczyn II. Cyranczyn I. Rogowe Bardo. Legiertów Boczny.Stary Staw. Kiernoz I. Kiernoz II. Kiernoz III. Legiertów I.legiert.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8685.85.

Kwota Wkładu EFMR: 6514.38.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00123-6521.5-OR1200026/18.jasielski, portal arimr, przewody kabelkowe, dlaczego na islandii mogły powstać elektrownie geotermalne, kowr olsztyn adres, robert gmitruczuk, jastrząb symbol, czy krowa ma zęby, mops ziębice, gospodarstwo ekologiczne dopłaty, kody zus 2018, czachowo, zbiornik na gnojówkę, miedzyswiec, um szczebrzeszyn…