00001-6521.3.3-OR1600012/17/18 Gospodarstwo Rybackie Pomiłowo Andrzej i Sławomir Olszewscy

By | 11 lutego 2019

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Pomiłowo Andrzej i Sławomir Olszewscy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zasobooszczędznego ośrodka hodowli narybku w Gwiazdowie.

Skrócony opis operacji: budowa i wyposażenie wylęgarni. przebudowa podchowalników. budowa wiaty.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3286529.23.

Kwota Wkładu EFMR: 1154061.84.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.3-OR1600012/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bomba Janusz Konstanty.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup urządzeń do natleniania i napowietrzania wody.

Skrócony opis operacji: Zakup nowych urządzeń do natleniania i napowietrzania (zakup 2szt. pomp do wody. 6szt. natleniaczy. tlenomierza przenośnego. 2 sond pomiarowych tlenu oraz instalacji chłodniczej do schładzania powietrza do 15stCy).

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 63454.

Kwota Wkładu EFMR: 23795.4.

Kod Pocztowy: 33-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00009-6521.3.1-OR0600011/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Orońsko w sprzęt służący poprawie i dobrostanu zwierząt i poprawie bezpieczeństwa pracy..

Skrócony opis operacji: Piła spalinowa z prowadnicą ok. 38 cm i pojemnością silnika 40-45 cm3 Piła spalinowa z długością cięcia ok. 30 cm. prędkością łańcucha 8 – 9 m/s Samochód terenowy typu pick-up o mocy 150-170 KM. napęd 4×4 Podkaszarki dwużyłkowe o mocy silnika 600-800 W Baseny do transportu żywych ryb o pojemności 700-900 litrów każdy wraz z osprzętem (szyber. rama na-tleniająca. rynna spustowa ok. 1.2 lub rynna na rurę ok. 110-160-200 mm. regulator przepływu tlenu. skrzynka ochronna do regulatorów. uchwyt na 1 butlę tlenową leżącą. guma pod basen. uchwyty mocujące do platformy samochodu) i montażem Aeratory do napowietrzania wody czterołopatkowe o wyd. 45-50 mg/l tlenu na 1 godz. pracy Samochód do transportu ryb na bliźniakach o mocy 150-180 KM. DMC ok. 3.5t Przyczepa dwuosiowa do pick-upa o .

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 382021.6.

Kwota Wkładu EFMR: 286516.2.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.

Numer Umowy: 00066-6521.5-OR0300078/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Wójcza Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Świadczenie usług środowiskowych przez obiekt hodowli ryb „Jastrzębiec”.

Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na świadczeniu usług środowiskowych przez obiekt hodowli ryb „Jastrzębiec” poprzez realizację następujących pakietów. Pakiet 1 – podstawowy oraz Pakiet 2 – rozszerzony ale wyłącznie w zakresie wymogu 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 560607.35.

Kwota Wkładu EFMR: 420455.51.

Kod Pocztowy: 28-133.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00055-6521.5-OR1300057/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fopp Elżbieta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w celu dobrostanu hodowanych ryb oraz poprawy BHP.

Skrócony opis operacji: Modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w celu dobrostanu hodowanych ryb oraz poprawy BHP.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1107493.37.

Kwota Wkładu EFMR: 337650.41.

Kod Pocztowy: 62-561.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00008-6521.3.1-OR1500013/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cichała Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Mariusz Cichała.

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu II wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 94921.15.

Kwota Wkładu EFMR: 71190.86.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00014-6521.5-OR0400016/18.kamizelka kierownik imprezy, www dukla pl, arimr praca, pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej, wojsławice gmina, filip kekusz, rodzaje nieruchomości pdf, adr konwencja, uwłaszczenie 2019, ustawa o pełnomocnictwach, gimnazjum miaczyn, nawierzchnia syntetyczna, arimr żnin, ug władysławów, gmina toruń, kolonie 2018 lublin, ug złotniki kujawskie, arimr księga rejestracji świń, oświadczenie do arimr, bandur cena, derewiczna, wojnicz gmina, kowrn…