00001-6521.5-OR1000005/18 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 1 czerwca 2018

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Ogrodniki w ramach Pakietu 1 i Pakietu 2 w zakresie Wymogu 2.1..

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 36735.8.

Kwota Wkładu EFMR: 27551.85.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.5-OR1000005/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikliński Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stawy Cielętniki – tradycyjna hodowla ryb.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 176910.9.

Kwota Wkładu EFMR: 132683.17.

Kod Pocztowy: 42-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00045-6521.5-OR1200005/18.


POL023300574 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300574.

Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające jakość i wartość produktów rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: Samochód ciężarowy do 3.5 t z doizilowaniem izotermicznym i agregatem chłodniczym 2 szt remont pomieszczeń przetwórni. agregat chłodniczy do ładowni z montażem paleciarka udźwig do 2.0t waga pomostowa do 150kg szczegółowy biznesplan.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 251444.

Kwota Wkładu EFMR: 150866.4.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

kod działania: 1.11.2021.

Numer Umowy: 00019-6520.11-OR1600081/17/18.


Zwiekszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „DUET” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie smażalni ryb w gospodarstwie rybackim „Duet” Spółki z ograniczoną odpowiedzialności w miejscowości Ujazd.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej.

Cel operacji: Zwiekszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 605979.25.

Kwota Wkładu EFMR: 227242.21.

Kod Pocztowy: 97-225.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.1-OR0500003/17/18.


Zwiekszenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Opole Lubelskie PUSTELNIA poprzez modernizację obiektu Pustelnia z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „PUSTELNIA” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja obiektu PUSTELNIA z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Skrócony opis operacji: Remont i modernizacja budynków gospodarstwa rybackiego oraz zakup maszyn i urządzeń..

Cel operacji: Zwiekszenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Opole Lubelskie PUSTELNIA poprzez modernizację obiektu Pustelnia z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 612524.43.

Kwota Wkładu EFMR: 229696.66.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00015-6521.3.1-OR0300023/17/18.ocena udatności upraw, okręg wyborczy nr 20 lista kandydatów, ewe wieluń, gok górno, łom przepis, reklamacja obuwia wzór pisma pdf, jednostka monetarna laosu, logowanie do arimr, ile kosztuje biznes plan, centralna baza danych geologicznych mapa, nizina podlaska prezentacja, oświadczenie lustracyjne gdzie składać, cakiel podhalański, 74905 co to za numer, wybory parlamentarne 2019 komisje wyborcze, mariusz kostka, zawór trójdrogowy danfoss, asystent rodziny szkolenie bezpłatne, dynów gmina, oporówko, odszukaj na mapie trzy obiekty geograficzne które nazwano na cześć pawła, wnioski suszowe 2020, wybory białystok 2018…