00001-6521.5-OR1200063/18 Kołoczek Marcin Andrzej

By | 15 lutego 2013

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołoczek Marcin Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dotacje wodno – środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji dwóch pakietów: 1) Pakietu 1 – podstawowego obejmującego łącznie i nieprzerwanie wypełnianie wszystkich poniższych wymogów: a) Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. b) Wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr co najmniej dwukrotnie w sezonie w terminie do 15 dnia września . 2) Pakietu 2 – rozszerzonego ale wyłącznie w zakresie wymogu 2.1 Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie lub hodowli ryb. Powyższe zobowiązania mogą być realizowane w następujący sposób: a) wyłącznie Pakiet 1 albo b) łącznie Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1. Posiadany obiekt hodowlany jest gospodarstwem wielopokoleniowym który zlokalizowany jest w woj. śląskim. pow. bielski gm. Jasie.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10127.

Kwota Wkładu EFMR: 7595.25.

Kod Pocztowy: 43-392.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.5-OR1200063/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kacyna Sebastian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb poprzez zakup wyposażenia służącego poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy..

Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na zakupie wyposażenia istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb (Gospodarstwa Rybackiego zlokalizowanego w miejscowości Kostów) służącego poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy. Planuję się zakup ciągnika o mocy 100-120KM. przyczepy o ładowności 12t. łodzi paszowej aluminiowej o wyporności 0.5t. łodzi paszowej aluminiowej o wyporności 1.5t..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 344027.3.

Kwota Wkładu EFMR: 129010.23.

Kod Pocztowy: 98-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.3.1-OR0800005/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jarosz Jakub.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Obiekt Abramowice zlokalizowany jest w miejscowości Lublin. województwo Lubelskie. powiat Lublin. gmina Lublin. Projekty które będą realizowane w obiekcie w ramach naboru w zakresie Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe to Pakiet 1 – Wymóg 1) oraz Wymóg 2) oraz Pakiet 2 – Wymóg 2.1. Operacja będzie realizowana we wszystkich stawach na powierzchni 10.22 ha.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 38482.6.

Kwota Wkładu EFMR: 28861.95.

Kod Pocztowy: 20-822.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00037-6521.5-OR0300025/18.nieruchomości warmińsko mazurskie, bogdaj, kodeks net, dom dziecka bnin, wilków dolnośląskie, arimr rzeszów lubelska, wola korzeniowa, arimr hajnówka, dofinansowanie na utworzenie miejsca pracy, fluoryzacja wody, zgm gorzów wlkp, woj. warmińsko-mazurskie, skrót wielka brytania, arimr oświęcim, przekształcenie wieczystego użytkowania we własność, przelicznik djp arimr…