00001-6521.5-OR1500007/18 Gospodarstwo Rybackie Bogucin Sp. z o.o.

By | 26 lutego 2012

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bogucin Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Bogucin Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim Bogucin Sp. z o.o..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 97881.35.

Kwota Wkładu EFMR: 73411.01.

Kod Pocztowy: 62-006.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.5-OR1500007/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Ryba” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi wodnośrodowiskowe w Gospodarstwie Rybackim ” Spółka z o.o.RYBA”.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi wodnośrodowiskowe w Gospodarstwie Rybackim ” Spółka z o.o.RYBA”.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 96673.9.

Kwota Wkładu EFMR: 72505.42.

Kod Pocztowy: 64-800.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00041-6521.5-OR1500055/18.szpital onkologiczny gdynia, oryginalex, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu, rodzaje kodeksów, rozpoznawanie zbóż, wniosek o weryfikację wartości nieruchomości wzór, wniosek o dowód osobisty dla dziecka, protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji, owies nawożenie, jak sprzedać gospodarstwo rolne, kozielski, archiwum strony, targ proszowice, tuleja ochronna, pizzeria padew narodowa, ogrzewanie etażowe, logowanie ceidg, gminakruszwica, powódź 2007…