00001-6522.1.1-OR1000001/18 Państwowa Straż Rybacka w Suwałkach

By | 25 czerwca 2013

Wspieranie monitrowania . kontroli i egzekwowania . zwiekszenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciażenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Suwałkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup pięciu specjalistycznych samochodów terenowych.

Skrócony opis operacji: Zakup 5 samochodów terenowych typu PickUp zgodnie z SIWZ.

Cel operacji: Wspieranie monitrowania . kontroli i egzekwowania . zwiekszenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciażenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 680000.

Kwota Wkładu EFMR: 612000.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6522.1.1-OR1000001/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie stawowym Grojec I.

Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1. Wymóg 1..2. oraz Pakietu 2. Wymóg 2.1 na obiekcie stawowym Grojec I.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 746165.15.

Kwota Wkładu EFMR: 559623.86.

Kod Pocztowy: 31-934.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00037-6521.5-OR0600016/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w obiekcie rybackim Oleśnica.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w obiekcie rybackim Oleśnica.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 782972.9.

Kwota Wkładu EFMR: 587229.67.

Kod Pocztowy: 64-800.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00046-6521.5-OR1500015/18.


ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wieczorek Iwona.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja istniejących stawów rybnych obiektu „Zawólcze”.

Skrócony opis operacji: Modernizacja istniejących stawów oraz zakup maszyn i urządzeń..

Cel operacji: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3999349.51.

Kwota Wkładu EFMR: 1499756.07.

Kod Pocztowy: 28-131.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00156-6521.3.1-OR0300041/17/19.kowr mikołów kontakt, przekazanie nieruchomości, żuki podlaskie, program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klasy 1 gimnazjum, fimy er, zdn, operat szacunkowy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, chorwacja skrot, orange człuchów, jak założyć hasło na aplikacje, bystrzyca kłodzka bip, powierzchnia przelicznik, prow 2007 13, 62 euro ile to zł, 7526, ustosunkowac, 550 słownie, saldo kredytu, przekazuje, umowa dzierżawy gruntu rolnego pdf, kowr, urząd gminy piekoszów bip, 18000 brutto, przepisanie ziemi rolnej na dzieci 2018, , aby, urząd gminy trzeszczany, marta kułaga, platnosc onw…