00001-6523.2-SW0500004/17/18 Gmina Lutomiersk

By | 7 września 2012

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Lutomiersku poprzez budowę boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem oraz oświetleniem solarnym 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lutomiersk .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa boiska rekreacyjnego w Lutomiersku.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Lutomiersku poprzez budowę boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem oraz oświetleniem solarnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 356775.86.

Kwota Wkładu EFMR: 251705.4.

Kod Pocztowy: 95-083.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0500004/17/18.


Rozwój i poprawa standardu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Dzikowiec 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dzikowiec .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa. przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Rozwój i poprawa standardu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Dzikowiec.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 578258.04.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 36-122.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW0910025/17/18.


Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Trześniewski Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup usług doradczych dla gospodarstwa stawowego hodowli ryb gatunku Pstrąga wraz z rybakówką w miejscowości Królewice.

Skrócony opis operacji: W ramach operacji zakupiono usługi z zakresu doradztwa dla gospodarstw rybackich.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 34998.

Kwota Wkładu EFMR: 13124.25.

Kod Pocztowy: 27-670.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.2 Usługi doradcze dla gospodarstw akwakultury.

kod działania: 2.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.2-OR1300005/18/19.


Wzrost przychodów w przedsiębiorstwie poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego oraz stworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barbara Klińska Usługi Projektowe i Turystyczne Barbara Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowa oferta turystyczna kawiarenka. noclegi i drony.

Skrócony opis operacji: 4.2.2 Podejmowanie wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost przychodów w przedsiębiorstwie poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego oraz stworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 635649.88.

Kwota Wkładu EFMR: 169150.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00236-6523.2-SW1110408/18/19.www.rozprza.pl, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dopłaty, 63-910, chmielnik świętokrzyskie, ustawa o chorobach zakaźnych 2008, skarszewy pomorskie, druk kosztorysu budowlanego do pobrania, zabezpieczenie przed zwichrzeniem, pn-hd 60364-6:2008, bip piastów, ze zdjęciem, 72 kw ile to km, portal rolniczy farmer, kurowo zachodniopomorskie, kody do eu iv, stowarzyszenie dolina pilicy, arimr oświadczenie…