00001-6523.2-SW0610016/17 GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU

By | 12 kwietnia 2015

Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego za pomocą cyklu imprez kulturalnych z okazji obchodów 700-lecia wsi Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Obchody 700-lecia Osieka – cykl imprez kulturalnych i edukacyjnych promujących rybackie dziedzictwo kulturowe.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego za pomocą cyklu imprez kulturalnych z okazji obchodów 700-lecia wsi Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 125767.4.

Kwota Wkładu EFMR: 53450.55.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0610016/17.


Celem operacji jest organizacja w dniu 06 lipca 2018 r. jednodniowej imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu letniego pn. „Festiwal Ryby” – z udziałem gmin. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” oraz turystów i wczaso 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ustronie Morskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja obszaru LSR poprzez organizację imprezy pn. „Festiwal ryby” w Ustroniu Morskim.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest organizacja w dniu 06 lipca 2018 r. jednodniowej imprezy promocyjnej na rozpoczęcie sezonu letniego pn. „Festiwal Ryby” – z udziałem gmin. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Stowarzyszenia RLGD „Morze i Parsęta” oraz turystów i wczaso.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 37000.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 78-111.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00068-6523.2-SW1610171/18.anr przetargi, zadania pracownika socjalnego, namysłów nieruchomości, olszowa opolskie, zezwolenie na sprzedaż alkoholu wzór, układ podkarpacki, zborów, sadkow, lista html, hjort knudsen wysoczka, pławniowice elefant, serbia msz, klub rowerowy orkan, gm olsztyn, bip strzelce kraj, użytek rolny, pan leszek właściciel restauracji ustala ceny w taki sposób…