00001-6523.2-SW0810011/17 Gmina Popielów

By | 24 października 2020

Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Popielów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 470962.94.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 46-090.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0810011/17.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Poddębicach poprzez budowę placu zabaw wraz z siłownia plenerową oraz montaż instalacji monitoringu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Poddębice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Poddębicach poprzez budowę placu zabaw wraz z siłownia plenerową oraz montaż instalacji monitoringu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 322865.57.

Kwota Wkładu EFMR: 233269.75.

Kod Pocztowy: 99-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0500019/17/18.


Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej poprzez budowę małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Grębów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej poprzez budowę małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 841276.46.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 39-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0910027/17/18.ustawa o obrocie ziemią nowelizacja 2019, maripol, plan operacyjny ochrony przed powodzią, pleśna, protokół zdawczo odbiorczy dokumentów, projekt remizy osp, usługi geodezyjne kraków, skoki poznań, krepsko, borki opolskie, armir e wniosek, ciągniki rolnicze warmińsko mazurskie, oddzialy, umowa użyczenia wzór doc, pniewy wielkopolskie…