00001-6523.2-SW1030040/17 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

By | 13 maja 2011

Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja obszaru objetego LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Święto Siei – piknik rodzinny.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybactwa i zarządzania tymi zasobami.

Cel operacji: Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja obszaru objetego LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29411.77.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1030040/17.


Poprawa jakości produkcji oraz utrzymanie 2 miejsc pracy przez okres 3 lat poprzez zakup samochodów ciężarowych. maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi o propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Poprawa jakości produkcji oraz utrzymanie 2 miejsc pracy przez okres 3 lat poprzez zakup samochodów ciężarowych. maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 598974.8.

Kwota Wkładu EFMR: 249282.05.

Kod Pocztowy: 42-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1210018/17.


Utworzenie działalności gospodarczej poprzez zakup prasy kostkującej i ładowarki teleskopowej oraz utworzenie miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Miłosz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup sprzętu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie działalności gospodarczej poprzez zakup prasy kostkującej i ładowarki teleskopowej oraz utworzenie miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 756000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00211-6523.2-SW1610294/18/19.dotacje unijne 2020, zestawy komputerowe maj 2018, kalen, maxcom mm238 instrukcja, wniosek dopłaty, wniosek na dowód dla dziecka, prow 2007 2013, przekrój drogi asfaltowej, agrol jasienica, ug brusy, nieruchomosci, wymieniony na wekslu, prawo o adwokaturze 2017, śrubki pana michała tekst, osp rychwał…