00001-6523.2-SW1310001/18 Gmina Oksa

By | 24 października 2016

Wybudowanie ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Oksa. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Oksa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja stawu Brodek w m. Oksa.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Wybudowanie ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Oksa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 312026.03.

Kwota Wkładu EFMR: 104550.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1310001/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej w Dolinie Baryczy poprzez budowę parkingów przy szlakach turystycznych w miejscowości Milicz. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Milicz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy.

Skrócony opis operacji: A. Budowa parkingu.B. Zagospodarowanie terenu.C. Działania promocyjne.D. Nadzór inwestorski..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej w Dolinie Baryczy poprzez budowę parkingów przy szlakach turystycznych w miejscowości Milicz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 591095.61.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0110020/17/18.


Utworzenie jednego ogólnodostępnego miejsca integracji dla mieszkańców. obszaru kultywującego tradycje rybackie na obszarach akwakultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karnice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lędzin.

Skrócony opis operacji: Budowa świetlicy wiejskiej o powierzchni 120 m2: z salą główną. pomieszczeniem kuchni. toalet i kotłownią..

Cel operacji: Utworzenie jednego ogólnodostępnego miejsca integracji dla mieszkańców. obszaru kultywującego tradycje rybackie na obszarach akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 555665.8.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 72-343.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00064-6523.2-SW1610089/17/18.


Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie uprawiania sportów wodnych oraz utworzenie dwóch nowych miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „POL-RYB” Woś Marcin Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności w zakresie uprawiania sportów wodnych – FLYBOARDINGU..

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie uprawiania sportów wodnych oraz utworzenie dwóch nowych miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 88872.25.

Kwota Wkładu EFMR: 37770.7.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00084-6523.2-SW1110136/17/18.kowr pruszcz, pzw kielce wykaz wód, oleśniki lublin, arimr opoczno, gorze, co wrzucamy do kompostownika, krowy mleczne rasy, arimr olkusz, symbole hydrauliki wodnej, grzęznąć, wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego wzór, przekazania, natężenie oświetlenia parking zewnętrzny, absolutorium pp 2017, regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa, jak obejść ustawę o ziemi rolnej, formula gruz, papa termozgrzewalna cena za m2, przedszkole 220…