00001-6523.2-SW1610006/17 SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

By | 3 kwietnia 2015

Wspieranie atutów środowiska dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa na terenie gmin Stepnica. Międzyzdroje. Wolin poprzez wyposażenie do końca roku 2018 jednostek policji w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające skuteczną walkę z kłusownictwem: ło 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SKARB PAŃSTWA – KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stop kłusownictwu: Policja na straży utrzymania oraz poprawy stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów srodowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Wspieranie atutów środowiska dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa na terenie gmin Stepnica. Międzyzdroje. Wolin poprzez wyposażenie do końca roku 2018 jednostek policji w niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające skuteczną walkę z kłusownictwem: ło.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 591326.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 70-515.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1610006/17.


Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez remont budynku mieszkalno-usługowego wraz z zakupem wyposażenia w postaci wędzarni i kosiarki samobieżnej oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przewoski Witold.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku mieszkalno – usługowego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez remont budynku mieszkalno-usługowego wraz z zakupem wyposażenia w postaci wędzarni i kosiarki samobieżnej oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 271619.24.

Kwota Wkładu EFMR: 110820.45.

Kod Pocztowy: 89-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW0210025/17/18.głowno łódzkie, wniosek o wycofanie wniosku, przekształcenie wieczystego użytkowania we własność, jan wiesław polkowski, hetmańska 38 bydgoszcz, holandia kod kraju, wykop wąskoprzestrzenny, epuap.pl logowanie, epuap.gov.pl strona główna, lgd zielony wierzchołek śląska, swiezych, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa koszalin, powódź 2019, obiął, oświadczenie o użytkowaniu samochodu za zgodą właściciela, dprow pomorskie, instrukcja naprawy fiat panda pdf, kto wójtem radoszyc, ile to ha, zbigniew polak, sp jelonko, zastrzezone…