00001-6523.3-SW0600001/17/18 Stowarzyszenie Dolina Karpia

By | 19 lipca 2016

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania mieszkańców obszarów rybackich na rzecz propagowania dobrostanu i dziedzictwa kulturowego poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost aktywności mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich w kierunku propagowania dobrostanu i dziedzictwa kulturowego poprzez udział w działaniach edukacyjnych.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania mieszkańców obszarów rybackich na rzecz propagowania dobrostanu i dziedzictwa kulturowego poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21846.51.

Kwota Wkładu EFMR: 17640.9.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW0600001/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA RYBA” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja 2019.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja 2019.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2019 roku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 161554.28.

Kwota Wkładu EFMR: 130406.15.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.4-SW1210008/18/19.


Poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu poprzez rozbudowę i renowację obiektów stawowych w miejscowości Zalew. wykonanie ogrodzenia. remont pomieszczenia socjalnego. montaż lampy solarnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności PZW Okręg w Sieradzu poprzez rozbudowę obiektów stawowych w miejscowości Zalew.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultur.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu poprzez rozbudowę i renowację obiektów stawowych w miejscowości Zalew. wykonanie ogrodzenia. remont pomieszczenia socjalnego. montaż lampy solarnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 239629.79.

Kwota Wkładu EFMR: 97137.15.

Kod Pocztowy: 98-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW0510012/18.


Promocja produktów rybackich. kultury i obszaru RLGD „Opolszczyzna” w celu rozwoju sektora rybackiego. usług gastronomicznych i pogłębienia oferty turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Czas na rybę!.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promocja produktów rybackich. kultury i obszaru RLGD „Opolszczyzna” w celu rozwoju sektora rybackiego. usług gastronomicznych i pogłębienia oferty turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 153958.43.

Kwota Wkładu EFMR: 124321.

Kod Pocztowy: 46-043.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0800002/18.


rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy poprzez udostępnienie nowych pracowni tematyczn 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KOM T. Defratyka Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności.

Skrócony opis operacji: podejmowanie. wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy poprzez udostępnienie nowych pracowni tematyczn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600553.1.

Kwota Wkładu EFMR: 171184.9.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0110022/17/18.18.13.z, odpis postanowienia sądu o nabyciu spadku, rynek koszalin, pup kontakt, koszt instalacji solarnej 2018, stacja kontroli pojazdów pruszcz, juz niedlugo, gminarybno, policja busko aktualnosci, wytrzymałość stropu, wrocław wołów, lesmierz, rozbiórka domów drewnianych cennik, cena żywca wołowego 2019, województwo chełmskie, bip praca kielce, alfred trzęsowski, kredyt na 15 lat, do jakiej grupy zwierząt należy kwiczoł…