00001-6523.4-SW1410001/16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

By | 31 października 2013

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2017 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja rok 2017.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja rok 2017.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2017 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 216840.

Kwota Wkładu EFMR: 175098.3.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW1410001/16.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 143511.98.

Kwota Wkładu EFMR: 110946.47.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0210001/16.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup samochodu i wyposażenia. co pozwoli utworzyć jedno miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej i utrzymać je przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jarosław Jędrzejowski/Jarosław Jędrzejowski Mazur Wind .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie pensjonatu „Rybaczówka” w urządzenia do transportu i przechowywania ryb.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup samochodu i wyposażenia. co pozwoli utworzyć jedno miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej i utrzymać je przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej przez ARiMR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 109475.2.

Kwota Wkładu EFMR: 46299.5.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW1410046/17/18.utwardzenie terenu na działce rolnej, goov, marta pisarska-krych, zaliczki dopłaty 2019, ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu, gmina środa wielkopolska, decyzja środowiskowa 2018, www.lipno.pl, marzena czarnecka, dochody własne gmin, obrzeże betonowe 6x30x100 cena, odebranie paszportu, armir białystok, pzu olsztyn kościuszki, obsunięta masa skalna, wilków wielki, platforma aplikacyjna arimr, pole namiotowe wielkopolska, kpa wznowienie postępowania, wzór rezygnacji ze stanowiska…