00001-6524.3-OR0600001/17/18 Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 14 września 2022

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie uznanej organizacji Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –Organizacja Producentów.

Skrócony opis operacji: Utworzenie uznanej Organizacji producentów przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Operacja będzie obejmowała Usługi prawne.doradcze.konsultingowe.notarialne.Delegacje służbowe.Wynajem pomieszczenia biurowego. Wyposażenie stanowiska pracy.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 312140.66.

Kwota Wkładu EFMR: 175579.11.

Kod Pocztowy: 30-039.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.3-OR0600001/17/18.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o. o. na środowisko w ramach wdrożenia plany produkcji i obrotu na rok 2018..

Skrócony opis operacji: Ograniczenie oddziaływania połowów członków Organizacji Producentów Rybnych Władysławowo Spółka z o. o. na środowisko w ramach wdrożenia plany produkcji i obrotu na rok 2018..

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 781636.

Kwota Wkładu EFMR: 298953.74.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00005-6524.1-OR1100005/18.wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego, co potrzeba do wyrobienia dowodu osobistego, sila odnaleźć przeznaczenie odc 59, zakończenie postępowania administracyjnego, poczta poświętne, brona wirnikowa 2m, żądanie, prow 2007-13, wodociągi międzyrzecz, czechy brazylia, praca biskupiec reszelski, instalacja wlz, warzywa i owoce w szkole, kierunkowy 972, sprzedaż samochodów pkd…