00001-6524.3-OR1100002/17/18 Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku

By | 6 września 2018

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych jako uznana organizacja producentów..

Skrócony opis operacji: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych jako uznana organizacja producentów..

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 109297.79.

Kwota Wkładu EFMR: 61480.

Kod Pocztowy: 84-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.3-OR1100002/17/18.


Celem operacji jest podniesienie wartości produktu sektora rybołówstwa poprzez zakup 1 zestawu do rozładunku. oczyszczania i sortowania śledzia w miejscowości Nowa Pasłęka. co przyczyni się do utworzenia jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres m 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomaszewski/ Połów i Sprzedaż Ryb Tomaszewski Stanisław Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup 1 zestawu do rozładunku. oczyszczania i sortowania śledzia.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest podniesienie wartości produktu sektora rybołówstwa poprzez zakup 1 zestawu do rozładunku. oczyszczania i sortowania śledzia w miejscowości Nowa Pasłęka. co przyczyni się do utworzenia jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres m.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 139000.

Kwota Wkładu EFMR: 57893.5.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1410018/17/18.


Wzrost atrakcyjności turystycznej terenów rybackich poprzez realizację inwestycji budowy parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przeznaczonej na użytek publiczny realizowanej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój atrakcyjnie turystycznych miejsc poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności turystycznej terenów rybackich poprzez realizację inwestycji budowy parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem przeznaczonej na użytek publiczny realizowanej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 288492.1.

Kwota Wkładu EFMR: 205983.05.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00048-6523.2-SW0410021/18/19.rury pex montaż w ścianie, www arimr gov pl wnioski, lipnicki olsztyn, szczecin szafera, targi rolnicze bednary 2018, artykuł wzór, kw wiosna roberta biedronia, czapy kominowe betonowe, dopłata do materiału siewnego 2020 wniosek, praca w arimr, parysów parafia, adam zawadka, agro biznes tvp 1, gaspol faktura, dochody i wydatki gminy, arimr hajnówka, urząd gminy błażowa, gmina parysów…