00001-6524.3-OR1600001/18 Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 27 lutego 2019

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku.

Skrócony opis operacji: Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2210977.45.

Kwota Wkładu EFMR: 1575321.42.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.3-OR1600001/18.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrażanie planu produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb w roku 2019.

Skrócony opis operacji: Refundacja kosztów . które poniesiono w związku z wdrażaniem planu produkcji i obrotu za rok 2019..

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 543738.14.

Kwota Wkładu EFMR: 281822.48.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00008-6524.1-OR1600003/19.


Celem operacji jest zakup czterech sztuk muszkietów czarnoprochowych typu „Prussian” jako element poszerzenia oferty historyczno – kulturalnej Reduty Morast pod kontem stworzenia grupy rekonstrukcyjnej działającej całorocznie. co wpłynie na rozwój promocj 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest zakup czterech sztuk muszkietów czarnoprochowych typu „Prussian” jako element poszerzenia oferty historyczno – kulturalnej Reduty Morast pod kontem stworzenia grupy rekonstrukcyjnej działającej całorocznie. co wpłynie na rozwój promocj.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15447.16.

Kwota Wkładu EFMR: 8012.1.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00191-6523.2-SW1610304/18/19.


Budowa budynku turystycznego 3.U-T. utwardzenie terenu do jego funkcjonowania. wyposażenie budynku oraz utworzenie 1.75 miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wilk Tomasz Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie rozszerzonej usługi turystycznej w oparciu o innowacujne rozwiązania.

Skrócony opis operacji: Budowa budynku usług turystycznych wraz z infrasytukturą towarzyszącą i wyposażeniem.

Cel operacji: Budowa budynku turystycznego 3.U-T. utwardzenie terenu do jego funkcjonowania. wyposażenie budynku oraz utworzenie 1.75 miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 862849.88.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00091-6523.2-SW1610115/17/18.


utrzymanie miejsc pracy poprzez zakup niezbędnych urządzeń i środków transportu do rozwoju łańcucha dostaw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga MYLOF Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup urządzeń i środków transportu w celu polepszenia i zwiększenia łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: utrzymanie miejsc pracy poprzez zakup niezbędnych urządzeń i środków transportu do rozwoju łańcucha dostaw.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 308799.09.

Kwota Wkładu EFMR: 115600.

Kod Pocztowy: 89-642.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00206-6523.2-SW1110362/18.


Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 194197.25.

Kwota Wkładu EFMR: 156813.95.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW1610009/16.gmina zabłudów, kowr koszalin praca, notariusz krosno odrzańskie, dowód osobisty seria i numer, sprzedaż działki rolnej przed upływem 5 lat, wydarzenia kolo, vreespol, fundament skrzyniowy, nadwartą, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przeworsk, wystawca weksla, opolskie ogłoszenia, krówniki, oddział regionalny arimr…