00001-6524.4-OR0100002/17/18 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 21 lutego 2021

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwórstwa i obrótu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa rybnego w Goliszowie Spółki Rybackiej Niedźwiedzice Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: I etap m.in. wózek ręczny. baseny ze stali nierdzewnej. urządzenie do ogłuszania ryb. kontener chłodniczy. urządzenie do mielenia. nacinarka ości. agregat. skrzynioplaety. stół. detektor metali. czytnik kodów kreskowych. II etap system monitoringu. basen ze stali nierdzewnej. namiot magazynowy. zgrzewarka do opakowań. urządzenie etykietujące. drukarka etykiet.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwórstwa i obrótu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 825070.41.

Kwota Wkładu EFMR: 310498.99.

Kod Pocztowy: 59-225.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR0100002/17/18.


Celem operacji jest wsparcie rozwoju sektora turystycznego i rybackiego z terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. poprzez zintegrowaną promocję lokalnych instytucji działających w tej branży oraz rozwój oferowanych przez nie produktów. przy wyko 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja i uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej..

Skrócony opis operacji: 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Celem operacji jest wsparcie rozwoju sektora turystycznego i rybackiego z terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. poprzez zintegrowaną promocję lokalnych instytucji działających w tej branży oraz rozwój oferowanych przez nie produktów. przy wyko.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352941.

Kwota Wkładu EFMR: 254999.15.

Kod Pocztowy: 05-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0710025/17/18.


Rozszerzenie i zwiększenie różnorodności produktów i usług oferowanych przez Firmę poprzez budowę pracowni pszczelarskiej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Profesjonalna pracownia pszczelarska na terenie LGD Zalew Zegrzyński..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Rozszerzenie i zwiększenie różnorodności produktów i usług oferowanych przez Firmę poprzez budowę pracowni pszczelarskiej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 425560.77.

Kwota Wkładu EFMR: 144572.25.

Kod Pocztowy: 07-203.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0710002/17/18.


Rozbudowa budynku biurowego. Zrealizowany do końca 2020r. Zatrudnienie jednego pracownika. płeć obojętna. na umowę o pracę. pełny etat. 1 EPC . okres co najmniej 3 lata od płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa budynku biurowego dla spotęgowania wielkości obrotów firmy i rozwoju łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozbudowa budynku biurowego. Zrealizowany do końca 2020r. Zatrudnienie jednego pracownika. płeć obojętna. na umowę o pracę. pełny etat. 1 EPC . okres co najmniej 3 lata od płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 170856.06.

Kwota Wkładu EFMR: 72499.9.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00246-6523.2-SW1610327/19.


Rozwój działalności istniejącego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie pierwszego na obszarze LSR punktu obsługi i ładowania pojazdów elektrycznych oraz zwiększenie zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Warsztat Mechaniki Pojazdowej ADAMS Adam Stanisławski Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie pierwszego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju punktu obsługi i ładowania pojazdów elektrycznych.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój działalności istniejącego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie pierwszego na obszarze LSR punktu obsługi i ładowania pojazdów elektrycznych oraz zwiększenie zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 213796.22.

Kwota Wkładu EFMR: 81758.88.

Kod Pocztowy: 89-620.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00193-6523.2-SW1110246/18.igeomap pl, zabudowa letniskowa, wybory kielce 2018, jankowo dolne, białystok katowice, panstwo na n, dopuszczalne odchyłki posadzki, kalendarz wyborów samorządowych 2018, pozew formularz p, gres na schody zewnętrzne, przekrój podłużny budynku, małgorzata gollnau, arimr poleczki, 698018858, badanie gleby kielce, krowa podział mięsa, urząd gminy sędziejowice, ile trzeba mieć ziemi żeby płacić krus, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wieluń, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku, skrót roku, 2000…