00001-6524.4-OR0300002/18/19 PPHU IKRA – Maciej Bolesławski. Krzysztof Bolesławski – Spółka Jawna

By | 28 marca 2012

Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU IKRA – Maciej Bolesławski. Krzysztof Bolesławski – Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa zakładu oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa IKRA.

Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy wprowadzenia do zakładu nowych procesów produkcyjnych.

Cel operacji: Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1052523.9.

Kwota Wkładu EFMR: 394696.46.

Kod Pocztowy: 24-170.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR0300002/18/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: LAGUNA Ustarbowski Tadeusz. Rekowski Sylwester Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków transportu specjalistycznego w celu poprawy warunków transportu surowca rybnego produktów rybnych przetwarzanych w zakładzie przetwórstwa ryb LAGUNA Sp. J. w Łebczu.

Skrócony opis operacji: 4 samochody dostawcze.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 381990.

Kwota Wkładu EFMR: 140805.

Kod Pocztowy: 84-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1100012/17/18.


00067-6523.2-SW1610083/17/18 Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 4.02.2021.

Numer Identyfikacyjny Statku: 00067-6523.2-SW1610083/17/18.

Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r..

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.2 Promowanie. zachowanie lub upowszechni.

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 40000.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 72-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: .

Numer Umowy: 00097-6523.2-SW1110224/18.


„Poprawa organizacji rynku produktów rybołóstwa i akwakultury” 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa organizacji rynku karpia poprzez przygotowanie i wdrożenie planu produkcji i obrotu Organizacji Producenckiej Polski Karp.

Skrócony opis operacji: 1.a Plan produkcji i obrotu na rok 20171.Przygotowanie planu produkcji i obrotu2.Wdrożenie planu produkcji i obrotu1.b Plan produkcji i obrotu na rok 20181.Przygotowanie planu produkcji i obrotu2.Wdrożenie planu produkcji i obrotu.

Cel operacji: „Poprawa organizacji rynku produktów rybołóstwa i akwakultury”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2409227.38.

Kwota Wkładu EFMR: 1355190.39.

Kod Pocztowy: 30-039.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.1-OR0600001/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup jachtu żaglowego oraz utworzenie pakietów turystycznych. co pozwoli na utworzenie miejsca pracy oraz utrzymanie go przez 3 lata od dnia otrzymania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urszula Miazek Centrum Inwestycji Urszula.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przepiękny rejs z mazurską rybką i lokalną tradycją.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup jachtu żaglowego oraz utworzenie pakietów turystycznych. co pozwoli na utworzenie miejsca pracy oraz utrzymanie go przez 3 lata od dnia otrzymania płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 185395.61.

Kwota Wkładu EFMR: 78792.45.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00124-6523.2-SW1410019/19.darowizna ziemi rolnej nie rolnikowi, ul. ibn siny awicenny 21, 50-900 wrocław, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wnioski, biuletyn informacji, powiat miechowski mapa, wiadomosci nieza, programy ke gov pl, sfinansowanie, kowr wrocław kontakt, sporządzenie aktu małżeństwa, krzysztof sowa, szkoła podstawowa jabłonna lubelskie, warstwa nieprzepuszczalna, zgłoszenie do odbioru, słodkowodny jamochłon hydra, twardy góra, ciecz chromowa, lipia góra…