00001-6524.4-OR0800001/17/18 Kotlarz Jolanta

By | 26 lutego 2019

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Jolanta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia do przetwórni ryb słodkowodnych.

Skrócony opis operacji: Zakup wyposażenia do przetwórni ryb słodkowodnych.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 78000.

Kwota Wkładu EFMR: 29250.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR0800001/17/18.


Podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie dodatkowo dwóch osób – urozmaicenie oferty lokali gastronomicznych o dania fast-food i dania rybne 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zaborowska Beata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych. przy wykorzystaniu atutu bliskości Jezior Raduńskich.

Skrócony opis operacji: zakup dwóch przyczep gastronomicznych wraz z wyposażeniem gastronomicznym.

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie dodatkowo dwóch osób – urozmaicenie oferty lokali gastronomicznych o dania fast-food i dania rybne.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 97348.79.

Kwota Wkładu EFMR: 36862.8.

Kod Pocztowy: 83-323.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1110002/17.


Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie części hotelowej budynku pensjonatowego oraz wzrost zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostuch Mikołaj.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie części hotelowej pensjonatu..

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie części hotelowej budynku pensjonatowego oraz wzrost zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 689781.21.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00160-6523.2-SW1110186/18.


Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu warsztatów z zakresu wiedzy o środowisku wodnym oraz promocji pozytywnych postaw proekologicznych za pomocą aktywnych form działania 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Żyj zdrowo nad czysta wodą.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu warsztatów z zakresu wiedzy o środowisku wodnym oraz promocji pozytywnych postaw proekologicznych za pomocą aktywnych form działania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24343.27.

Kwota Wkładu EFMR: 17587.35.

Kod Pocztowy: 78-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00196-6523.2-SW1610261/18/19.


Rozwój przedsiębiorstwa Stanica Wodna Złocieniec poprzez zakup nowego wyposażenia gastronomicznego kuchni. Remont zewnętrzny budynku ( wymiana dachu i elewacji z ociepleniem. poprawa wizualna obiektu). Stworzenie wypożyczalni kajaków w centrum miasta -10s 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wrzesiński Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Remont Stanicy Wodnej nad rzeką Drawą w Złocieńcu – stworzenie wypożyczalni kajaków”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Stanica Wodna Złocieniec poprzez zakup nowego wyposażenia gastronomicznego kuchni. Remont zewnętrzny budynku ( wymiana dachu i elewacji z ociepleniem. poprawa wizualna obiektu). Stworzenie wypożyczalni kajaków w centrum miasta -10s.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 167369.85.

Kwota Wkładu EFMR: 71131.4.

Kod Pocztowy: 78-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00256-6523.2-SW1610393/19.


Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocji edycji 2018 Dni Karpia w Dolinie Baryczy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kontynuacja działań angażujących partnerów LGD. wsparcie promocji i organizacji Dni Karpia w Dolinie Baryczy – edycja 2018..

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską..

Cel operacji: Wzrost wiedzy i integracja społeczna mieszkańców Doliny Baryczy dzięki koordynacji i promocji edycji 2018 Dni Karpia w Dolinie Baryczy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 56000.

Kwota Wkładu EFMR: 38250.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0130002/18.powiatowy urząd pracy w radzyniu podlaskim, ile waży powietrze wypełniające salę lekcyjną, złota dynia 2019, odsetki od zaległości podatkowych 2019, zmiana pokrycia dachowego, gmina zadania, nemezis pożyczki, wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, projekt wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacja kotłowni, cena ziemi ornej, poczta oneg, weronika markiewicz, warmińsko mazurskie powiaty, bip um nowa ruda, fotolia kontakt, działki bytów, urzad pracy radzyn podl, bydgoszcz notariusz…