00001-6524.4-OR0800001/17/18 Krajowa Izba Producentów Ryb

By | 21 maja 2022

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krajowa Izba Producentów Ryb .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przygotowanie i wdrożenie Planów Produkcji i Obrotu za lata 2014-2018.

Skrócony opis operacji: Operacja realizowana jest w ramach projektu „Przygotowanie i wdrożenie Planów Produkcji i Obrotu za lata 2014-2018”. Pierwszy etap obejmował pomoc na zrealizowane przedsięwzięcia w latach 2014-2017. na podstawie zatwierdzonych przez odpowiedniego Ministra ds. rybołówstwa. corocznych Planów Produkcji i Obrotu . natomiast drugi etap obejmuje rok 2018. KIPR. jako organizacja producencka sektora rybołówstwa morskiego corocznie realizowała cele wskazane w art. 7 oraz środki określone w art.8 rozporządzenia 1379/2013. z których została rozliczona poprzez zatwierdzone przez odpowiedniego Ministra ds. Rybołówstwa sprawozdania z wdrożenia PPiO za poszczególne lata połowowe 2014. 2015. 2016 . 2017 i 2018..

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3945613.38.

Kwota Wkładu EFMR: 1786018.04.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 P.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR0800001/17/18.


Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne wraz z warsztatami 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Z wody na talerz – zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich – cz. I.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołóstawa i akwakultury.

Cel operacji: Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne wraz z warsztatami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42024.74.

Kwota Wkładu EFMR: 33934.97.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW1100002/18/19.


rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu Produkcji Cukierniczej DIANA w Dębnicy Kaszubskiej poprzez zwiększenie różnorodności oferty produktów w wyniku rozbudowy sieci technologicznej przez zakupione nowe maszyny i urządzenia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Produkcji Cukierniczej Diana Spółka Jawna J.Bystrzycka B.Bystrzycka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: wzmocnienie potencjału gospodarczego zakładu cukierniczego DIANA poprzez zakup maszyn do produkcji nowego asortymentu produktów.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu Produkcji Cukierniczej DIANA w Dębnicy Kaszubskiej poprzez zwiększenie różnorodności oferty produktów w wyniku rozbudowy sieci technologicznej przez zakupione nowe maszyny i urządzenia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164800.

Kwota Wkładu EFMR: 70040.

Kod Pocztowy: 76-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00218-6523.2-SW1110389/18.


Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 194197.25.

Kwota Wkładu EFMR: 156813.95.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW1610009/16.zapytanie ofertowe ogólne przykład, cena ziemi rolnej mazowieckie, powierzchniach, kraj ch, mika janów podlaski, rejon energetyczny leżajsk, oplata celna, likwidacja pgr, 78 400 szczecinek, powiat stargardzki bip, arimr poznań, epuap krus, elektrownia sokołów podlaski, ekocentrum radomsko, dopłata do materiału siewnego…