00001-6524.4-OR1100012/17/18 LAGUNA Ustarbowski Tadeusz. Rekowski Sylwester Spółka Jawna

By | 10 listopada 2014

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: LAGUNA Ustarbowski Tadeusz. Rekowski Sylwester Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków transportu specjalistycznego w celu poprawy warunków transportu surowca rybnego produktów rybnych przetwarzanych w zakładzie przetwórstwa ryb LAGUNA Sp. J. w Łebczu.

Skrócony opis operacji: 4 samochody dostawcze.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 381990.

Kwota Wkładu EFMR: 140805.

Kod Pocztowy: 84-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1100012/17/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez stworzenie miejsca z dostępem do informacji o obszarze Doliny Baryczy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej – Powidzko”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez stworzenie miejsca z dostępem do informacji o obszarze Doliny Baryczy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 617692.6.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 55-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0110005/17/18.


Celem operacji jest różnicowanie działalności poprzez budowę pensjonatu. w wyniku którego utworzone zostaną 2 miejsca pracy (1.58 średniorocznego etatu) nie związane z działalnością rybacką 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Warcholak „KAJA” Bogusław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa 10 budynków w zabudowie pensjonatowej w miejscowości Mrzeżyno. Gmina Trzebiatów.

Skrócony opis operacji: Budowa 10 budynków turystycznych..

Cel operacji: Celem operacji jest różnicowanie działalności poprzez budowę pensjonatu. w wyniku którego utworzone zostaną 2 miejsca pracy (1.58 średniorocznego etatu) nie związane z działalnością rybacką.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 749888.69.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 72-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1610093/17/18.


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawelczyk Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn i urządzeń na potrzeby poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie wydajności oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 89507.5.

Kwota Wkładu EFMR: 33475.55.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00087-6523.2-SW1110187/18.


Poprawa lub zachowanie stanu środowiska naturalnego w tym ochrona obszarów akwakultury zniszczonych wskutek żywiołów. działalności ludzi i zwierząt poprzez zabezpieczenie stawów rybnych w miejscowości Piaseczno przed kłusownikami i chronionymi gatunkami z 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żekiecki Zdzisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zabezpieczenie stawów rybnych w miejscowości Piaseczno przed kłusownikami i chronionymi gatunkami zwierząt przez założenie fotopułapek oraz elektrycznego pastucha odstraszającego.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska.

Cel operacji: Poprawa lub zachowanie stanu środowiska naturalnego w tym ochrona obszarów akwakultury zniszczonych wskutek żywiołów. działalności ludzi i zwierząt poprzez zabezpieczenie stawów rybnych w miejscowości Piaseczno przed kłusownikami i chronionymi gatunkami z.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10634.77.

Kwota Wkładu EFMR: 4519.45.

Kod Pocztowy: 89-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0210017/17/18.


Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa poprzez stworzenie i rozwijanie usług w zakresie utrzymania sieci melioracyjnych i obiektów stawowych oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szkutnik Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika. ładowacza czołowego z łyżką i widłami oraz kosiarki bijakowej tylno-bocznej..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawowa działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa poprzez stworzenie i rozwijanie usług w zakresie utrzymania sieci melioracyjnych i obiektów stawowych oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 196308.

Kwota Wkładu EFMR: 77732.5.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW0910019/17/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej w Szczecinie – etap II w raz z zakupem wyposażenia.

Skrócony opis operacji: Roboty konstrukcyjno-budowlane inst sanitarne. elektryczne. drogi i zagospodarowanie terenu. wyposażenie podczyszczalni. regały paletowe.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 698328.62.

Kwota Wkładu EFMR: 261873.

Kod Pocztowy: 70-207.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00006-6524.4-OR1600002/17/18.arimr gov pl dopłaty, airmr, jak obliczyć zacios na krokwi, oferta usług transportowych, symbol turcji, wyrysy działek, zastosowanie azotanów, praca w szczególnym charakterze nauczyciel, chełmek małopolskie, ewa szpot, bilans uproszczony przykład, gielda cukru, kormanice, studnia przelewowa, zborze, rasa krów, kanał giżycki godziny otwarcia…