00001-6524.4-OR1200001/17/18 Neptun Panic Spółka Jawna

By | 27 grudnia 2011

zachęcanie do inwestowania w sektor przemysłu rybnego i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Neptun Panic Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz wyposażenia produkcyjnego do firmy Neptun Panic Spółka Jawna.

Skrócony opis operacji: pralnico – wirówka. suszarka. patroszarka. ford Transit. płatownica do karpia.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przemysłu rybnego i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 550537.04.

Kwota Wkładu EFMR: 206451.38.

Kod Pocztowy: 44-352.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1200001/17/18.


Rozwinięcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie czterech osób. wspieranie kreatywnego działania i współpracy w obszarze biznesu w przestrzeni coworkingowej poprzez adaptację powierzchni i zakup wyposażenia biurowo-konferencyjnego w wynajętym lokal 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SILESIA START UP Sp. Z.o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej w formie uruchomienia innowacyjnej przestrzeni coworkingowej dla przedsiębiorców poprzez adaptację powierzchni i zakup wyposażenia w Centrum Handlowym Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie czterech osób. wspieranie kreatywnego działania i współpracy w obszarze biznesu w przestrzeni coworkingowej poprzez adaptację powierzchni i zakup wyposażenia biurowo-konferencyjnego w wynajętym lokal.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 662647.1.

Kwota Wkładu EFMR: 190400.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW1210078/18.


Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95116.22.

Kwota Wkładu EFMR: 76806.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW0910006/18.


różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakręcone słoiki” różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzaniu nowych przetworów rybnych przygotowanych w słoikach.

Skrócony opis operacji: zakup: samochodów chłodni -2 szt. myjek ciścnieniowych -2 szt. wózka widłowego i zakręcarki do słoików.

Cel operacji: różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 484158.88.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00070-6523.2-SW1110117/17/18.cena za hektar pola, główna szyna wyrównawcza, 926, ocena stanu technicznego, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa oddział terenowy we wrocławiu, wojciech rusek, rawski, dymek środa wlkp, urząd miasta poddębice, opryskiwacz szkółkarski, standerski dariusz marian, ile w polsce jest obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie, wójt kadencja, kowr koszalin przetargi, beczkowóz 2500l, sylwaturystyka, uzupełnij:…