00001-6524.4-OR1400002/17 „ARTRYB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

By | 18 kwietnia 2016

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „ARTRYB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą i agregatem chłodzącym na potrzeby zakładu przetwórstwa produktów rybnych ARTRYB Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: zakup samochodu 3.5 tony Iveco Daily.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 168000.

Kwota Wkładu EFMR: 63000.

Kod Pocztowy: 84-240.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1400002/17.


Odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. spowodowanego działalnością chronionych gatunków zwierząt. poprzez przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska-Góralska Monika Aleksandra.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia” jako odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu..

Cel operacji: Odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. spowodowanego działalnością chronionych gatunków zwierząt. poprzez przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 5/1/2019.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 249102.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0110001/18/19.


Propagowanie dziedzictwa kulturowego akwakultury na obszarach rybackich poprzez utworzenie szlaku karpia. promocję i zarządzenia w ramach współpracy i wymianę doświadczeń z partnerem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie infrastruktury turystycznej oraz stworzenie systemu identyfikacji wizualnej Doliny Karpia propagujących dziedzictwo kulturowe na obszarze rybackim Doliny Karpia.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego akwakultury na obszarach rybackich poprzez utworzenie szlaku karpia. promocję i zarządzenia w ramach współpracy i wymianę doświadczeń z partnerem.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 131175.

Kwota Wkładu EFMR: 100363.75.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0600002/17/18.


Rozwój oferty noclegowej na obszarze Doliny Karpia poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych. atrakcji dla rodzin z dziećmi wraz z wdrożeniem zasilania energią słoneczną oraz utworzeniem miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świerguła-Biernat/BSB Beata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Ośrodka Bajka w Laskowej poprzez modernizację obecnych i budowę nowych obiektów noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Skrócony opis operacji: budowa i wyposażenie domków letniskowych. instalacja elektryczna. wyposażenie domków. modernizacja istniejących domków letniskowych. budowa altany. parku linowego. i ogrodzenia. remont budynku gospodarczego. montaż fotowoltaiki.

Cel operacji: Rozwój oferty noclegowej na obszarze Doliny Karpia poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych. atrakcji dla rodzin z dziećmi wraz z wdrożeniem zasilania energią słoneczną oraz utworzeniem miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 501171.46.

Kwota Wkładu EFMR: 212500.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW0610007/19.


Wsparcie przygotowawcze 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie przygotowawcze.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu przygotowania LSR.

Cel operacji: Wsparcie przygotowawcze.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21145.73.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.1 Wsparcie przygotowawcze.

kod działania: 4.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.1-SW1600002/16.gospodarstwo rybackie krogulna, krzysztof zalewski arimr, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2018, stowarzyszenie mieszkańców, co jest 8 marca, podanie o zakup sprzętu wzór, gmina osiek świętokrzyskie, dwadzieścia złotych, anr wrocław przetargi, podzia, niezakończony, wiedzy, dps chmielnik, gmina adamow, kosztorys budowlany pdf, gmina koszalin, psp świercze, okd praca…