00001-6524.4-OR1500004/17/18 Zakład Przetwórstwa Rybnego PANIX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa

By | 11 grudnia 2019

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Przetwórstwa Rybnego PANIX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych środków transportu oraz środków trwałych mających na celu usprawnienie logistyki i produkcji w zakładzie przetwórstwa rybnego panix Sp. z o.o. Sp. K.

Skrócony opis operacji: samochody ciężarawe ciągnik siodłowy. urządzenie pakujące vacum.wykrywacz metalu. nstalacja fotowoltaiczna. chłodnice do pomieszczeń. wózki widłowe.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 618585.47.

Kwota Wkładu EFMR: 231969.54.

Kod Pocztowy: 63-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1500004/17/18.


Rozwój oferty noclegowej na obszarze Doliny Karpia poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych. atrakcji dla rodzin z dziećmi wraz z wdrożeniem zasilania energią słoneczną oraz utworzeniem miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świerguła-Biernat/BSB Beata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Ośrodka Bajka w Laskowej poprzez modernizację obecnych i budowę nowych obiektów noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Skrócony opis operacji: budowa i wyposażenie domków letniskowych. instalacja elektryczna. wyposażenie domków. modernizacja istniejących domków letniskowych. budowa altany. parku linowego. i ogrodzenia. remont budynku gospodarczego. montaż fotowoltaiki.

Cel operacji: Rozwój oferty noclegowej na obszarze Doliny Karpia poprzez stworzenie nowych miejsc noclegowych. atrakcji dla rodzin z dziećmi wraz z wdrożeniem zasilania energią słoneczną oraz utworzeniem miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 501171.46.

Kwota Wkładu EFMR: 212500.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW0610007/19.


Wspieranie walorów środowiska oraz ochrona środowiska na obszarze LSR Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez regulację ruchu turystycznego na ternie Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego wyniikającą z przeniesienia wyciągu narciarskiego oraz zakup niez 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WOSIR Szelment Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania WOSIR Szelment na rzecz wspierania walorów środowiska na obszarze LSR Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego.

Skrócony opis operacji: 1. Wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego przeniesienia wyciągu2. Prace budowlane3.Zakup urządzeń.

Cel operacji: Wspieranie walorów środowiska oraz ochrona środowiska na obszarze LSR Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez regulację ruchu turystycznego na ternie Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego wyniikającą z przeniesienia wyciągu narciarskiego oraz zakup niez.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 184042.67.

Kwota Wkładu EFMR: 101660.

Kod Pocztowy: 16-404.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1010016/17/18.


Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej tj. miejsca rekeracji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej.

Cel operacji: Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 424279.95.

Kwota Wkładu EFMR: 180318.15.

Kod Pocztowy: 78-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW1610020/17/18.


koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018.

Cel operacji: koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 318708.32.

Kwota Wkładu EFMR: 257356.96.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.4-SW1110016/17/18.e-wnioski arimr, 1655 rok, hodowla winogron, szerokość linii na boisku do siatkówki, sprzedaż nieruchomości rolnej, kryształowice, zboże kolorowanka, jak zabić świnie film, piotr kochan, świeżych, otwarcie działalności, książka przeglądów i napraw maszyn pdf, 18 200 wysokie mazowieckie, dożynki bobowa 2017, skrót rok, murawy napiaskowe, aleksandra tokarska, partner pik bydgoszcz, mn skrót, drogi pożarowe wymagania…