00001-6524.4-OR1600003/17 arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury 5.04.2021

By | 13 sierpnia 2014

5.04.2021 Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

Numer Identyfikacyjny Statku: 5.04.2021.

Nazwa operacji: 00010-6524.4-OR1100010/17/18.

Skrócony opis operacji: Operacja przewiduje budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów i palników. poprawę warunków bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie poprzez zakup trzech wózków widłowych oraz poprawę efektywności procesu technologicznego obróbki wstępnej surowca rybnego i półproduktu marynowanego..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1345378.79.

Kwota Wkładu EFMR: 504517.04.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetw.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00001-6524.4-OR1600003/17.


rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy poprzez udostępnienie nowych pracowni tematyczn 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KOM T. Defratyka Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności.

Skrócony opis operacji: podejmowanie. wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy poprzez udostępnienie nowych pracowni tematyczn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600553.1.

Kwota Wkładu EFMR: 171184.9.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW0110022/17/18.wnioski o dopłaty 2020 do kiedy, oświadczenie notarialne, zloty euro kurs, stołuń, remondis poznan, joanna łukasik, zs kłodawa, elektroniczny regon, zapisz w oknach informacje dotyczące przystosowania się roślin do życia w strefie sawanny, zadania biur powiatowych arimr, profil zaufany gov, runy morde, partnerstwo sowiogórskie, pożyczka, kowr poznań przetargi, potwierdzenie dokonania zapłaty gotówką wzór pdf, vena radom, wzory pieczątek imiennych, festyny kujawsko pomorskie 2018, dni jeżowego 2018, dobrawa biblia i świeca…