00001-6526-DPT00037/18/19 Samorząd Województwa Opolskiego

By | 29 kwietnia 2019

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Opolskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” w latach 2016-2018.

Skrócony opis operacji: Działania informacyjno-promocyjne w latach 2016. 2017. 2018..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 36076.2.

Kwota Wkładu EFMR: 27057.15.

Kod Pocztowy: 45-082.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6526-DPT00037/18/19.


2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubelskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 do czerwca 2018 roku wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2015 r..

Skrócony opis operacji: Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1315972.51.

Kwota Wkładu EFMR: 986979.38.

Kod Pocztowy: 20-029.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00036-6526-DPT00031/18.


Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego i wykorzystanie tejże dla wzbogacenia oferty turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie i publikacja relacji członków rybackich rodzin wypędzonych wiosną 1945 r. z Półwyspu Helskiego..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego i wykorzystanie tejże dla wzbogacenia oferty turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24500.

Kwota Wkładu EFMR: 16660.

Kod Pocztowy: 84-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00109-6523.2-SW1110226/18.


Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Energetyka prosumencka – informacja. edukacja. promocja.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 47059.

Kwota Wkładu EFMR: 34000.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00120-6523.2-SW1410009/19.


Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Wacława Wysockiego w zakresie świadczenia. ważnej społecznie. usługi wychowania i edukacji przedszkolnej. poprzez budowę nowego obiektu przedszkolnego. wraz z zatrudnieniem 8 kobiet z 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysocki Wacław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Przedszkole Przy Szkole 2 – budowa nowego obiektu przedszkolnego w Darłowie przy ulic Szkolnej”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Wacława Wysockiego w zakresie świadczenia. ważnej społecznie. usługi wychowania i edukacji przedszkolnej. poprzez budowę nowego obiektu przedszkolnego. wraz z zatrudnieniem 8 kobiet z .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1050145.58.

Kwota Wkładu EFMR: 217264.25.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00251-6523.2-SW1610334/19.


Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne wraz z warsztatami 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Z wody na talerz – zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich – cz. I.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołóstawa i akwakultury.

Cel operacji: Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne wraz z warsztatami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42024.74.

Kwota Wkładu EFMR: 33934.97.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW1100002/18/19.przetargi pabianice, okna dobroszyce, wieńce dożynkowe wzory, zarząd zlewni w dębem, rekultywacja łąki, piaski lubelskie, fabryka pomocy naukowych, agencja pracy starachowice, urząd miejski gdańsk rejestracja pojazdów, arimr ostróda, bydle, glupczyce, www.gbsbarlinek, arimr rejestracja zwierząt przez internet, uprawa melisy na polu, jak ustanowić hipotekę, grunty skarbu państwa warszawa…