00002-6521.3.1-OR1600017/17 EKO-FARM S.C. Edmund Zmuda Trzebiatowski Adrian Zmuda Trzebiatowski Artur Zmuda Trzebiatowski

By | 2 września 2012

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EKO-FARM S.C. Edmund Zmuda Trzebiatowski Adrian Zmuda Trzebiatowski Artur Zmuda Trzebiatowski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja obiektu ŻARNOWO z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz zdrowi i dobrostanu zwierząt.

Skrócony opis operacji: modernizacja gospodarstwa rybackiego EO-FARM na obiekcie Żarnowo na hodowli pstrąga poprzez zakupy inwestycyjne niezbędnego wyposażenia.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 762460.31.

Kwota Wkładu EFMR: 285922.61.

Kod Pocztowy: 76-039.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.3.1-OR1600017/17.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na prowadzeniu pakietu 1 i wymogu 2.1 z pakietu 2.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75718.8.

Kwota Wkładu EFMR: 56789.1.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.5-OR1300033/18.


POL023400971 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400971.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29000.

Kwota Wkładu EFMR: 14500.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01259-6520.10-OR1100201/19.błędy kontroli kompletności arimr, anr bielsk podlaski, chmielnik rzeszów, tonokilometr wzór, zachodniopomorskie gminy, montaż zlewu cena, urzad pracy lubań, energa ostrów wlkp, mariola kuźniak wrona, kazimierz dolny gmina, rejestry.net, wniosek suszowy, wzór wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej kowr, biznes plan firmy usługowej, linkowski lipno, nowotaniec, madaje nowe, teresa rutkowska-szmydyńska, uniszki, uniejów bip, ted notice, 1600 słownie, stolica emiratów arabskich…