00002-6521.5-OR1500003/18 Ratajczak Aleksandra

By | 28 sierpnia 2018

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ratajczak Aleksandra.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie stawowym Kwiejce Karpniki.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie stawowym Kwiejce Karpniki.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 139713.65.

Kwota Wkładu EFMR: 104785.23.

Kod Pocztowy: 64-733.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.5-OR1500003/18.


Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej jako instrument kształtowania nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Skrócony opis operacji: Organizacja konferencji szkoleniowych.

Cel operacji: Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 71100.

Kwota Wkładu EFMR: 47992.5.

Kod Pocztowy: 43-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.6 Szkolenia w akwakulturze.

kod działania: 2.06.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.6-OR1200001/17/19.kontrakt nieruchomości szczecin, arimr węgrów, przedmiar robót budowlanych wzór, lenteks podłogowy, szymanska, 19/2, radzikow, zasób nieruchomości skarbu państwa, sp rasy, jem zdrowo i smacznie, ursus c 360 3 p, informacje lokalne gniezno 24, arimr druki do pobrania 2018, podobnych…