00002-6523.2-SW0210004/17/18 Gmina Sępólno Krajeńskie

By | 22 grudnia 2011

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu oraz zakup łodzi żaglowych i wędkarskich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu oraz zakup łodzi żaglowych i wędkarskich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 592553.87.

Kwota Wkładu EFMR: 215871.1.

Kod Pocztowy: 89-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0210004/17/18.


Celem operacji jest tworzenie. rozwój. wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku poprzez remont i modernizację ś 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Golczewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodzino.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest tworzenie. rozwój. wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku poprzez remont i modernizację ś.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 274064.47.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 72-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00189-6523.2-SW1610270/18/19.


Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci budowy placu zabaw i modernizacji dwóch świetlic wiejskich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Imielno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Imielno poprzez budowę placu zabaw i modernizację świetlic wiejskich.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci budowy placu zabaw i modernizacji dwóch świetlic wiejskich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 128711.52.

Kwota Wkładu EFMR: 67575.

Kod Pocztowy: 28-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW1310006/18.


Podniesienie atrakcyjności regionu Doliny Baryczy poprzez poprawę stanu istniejącej i budowę nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Antoninie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przygodzice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie.

Skrócony opis operacji: A. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” Antoninie.1. Roboty rozbiórkowe.2. Murki typu A i B.3. Chodnik. utwardzenie z kostki brukowej.4. Scena. plac. schody i tarasy.5. Elementy małej architektury.6. Budowa podjazdu dla osób n.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności regionu Doliny Baryczy poprzez poprawę stanu istniejącej i budowę nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Antoninie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 478121.95.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-421.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0110007/17/18.


Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i turystów przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kołobrzeg .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Relaksacja. harmonia. równowaga – zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i turystów przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 178503.34.

Kwota Wkładu EFMR: 113795.45.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00188-6523.2-SW1610307/18/19.


Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-turystyczne w Gminie Gorzyce. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gorzyce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zalewie w Gorzycach..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-turystyczne w Gminie Gorzyce..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 405377.12.

Kwota Wkładu EFMR: 145349.15.

Kod Pocztowy: 39-432.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW0910012/17/18.beata wodyk-zalewska, system jakości, olek 913, truskawka 2019, 72 euro ile to zł, łosiów święto kwiatów 2019, dni żychlina 2019, koza saaneńska, maxmed kazimierza, kowr bip, gleby mady, urząd gminy potok górny, psary śląskie, arimr starachowice, osp krzyszkowice, mokrelipie…