00002-6523.2-SW0410020/17 Gmina Skwierzyna

By | 10 października 2016

Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Skwierzyna poprzez utworzenie Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Skwierzyna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie „Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie” szansą na rozwój turystyki regionu..

Skrócony opis operacji: Budowa stanicy. budowa wiaty. placu z tłucznia kamiennego. ścieźki edukacyjnej wraz z terenami zielonymi. elementy zewnętrzne i instalacje elektryczne.

Cel operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Skwierzyna poprzez utworzenie Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 714539.75.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 66-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0410020/17.


Powstanie całorocznego obiektu poświęconego kulturze i historii rybactwa w celu udostępnienia go mieszkańcom Gminy Cedry Wielkie oraz turystom 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie centrum kultury rybackiej w miejscowości Cedry Małe.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Powstanie całorocznego obiektu poświęconego kulturze i historii rybactwa w celu udostępnienia go mieszkańcom Gminy Cedry Wielkie oraz turystom.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 904809.84.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-020.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1110048/17.


Rozszerzenie zakresu oferowanych usług o wykonywanie prac ziemnych na zlecenie a w szczególności: wykopów. podsypek czy niwelacji terenu poprzez zakup specjalistycznej maszyny w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowyc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biegański Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup koparko-ładowarki w celu zdywersyfikowania prowadzonej działalności w branży budowlanej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wsparcie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospoda.

Cel operacji: Rozszerzenie zakresu oferowanych usług o wykonywanie prac ziemnych na zlecenie a w szczególności: wykopów. podsypek czy niwelacji terenu poprzez zakup specjalistycznej maszyny w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowyc.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 253175.

Kwota Wkładu EFMR: 107598.95.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1510004/17/18.


Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w oparciu o kulturowe bogactwo obszarów rybackich poprzez utworzenie jednego nowego skansenu rybackiego w nadmorskiej miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kosakowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach-zadanie budżetowe „Skanen w Mechelinkach”- budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – etap I.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w oparciu o kulturowe bogactwo obszarów rybackich poprzez utworzenie jednego nowego skansenu rybackiego w nadmorskiej miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 496415.42.

Kwota Wkładu EFMR: 217721.46.

Kod Pocztowy: 81-198.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00064-6523.2-SW1110092/17/18.


Stworzenie nowej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Krynica Morska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.

Skrócony opis operacji: budowa centrum rekreacyjnego.

Cel operacji: Stworzenie nowej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4434779.17.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW1110053/17/18.arimr przetargi, ciagnik rolniczy c360, ocena stanu technicznego budynku, ogłoszenia sprzedaży, pompa do ścieków sanitarnych, pinb piła, wot co to, oznaczanie dokumentów niejawnych – wzór, usługi wulkanizacyjne, ogłoszenia ostrów mazowiecka nieruchomości, oferty skawina, arrim, wycieczka do biblioteki sprawozdanie, doniczkowiec, odciski palców trwałość, akrobat rider, podatek od sprzedaży działki budowlanej 2019, prow2014 2020, strefa mławy, kowr poznań przetargi, parafia łopacin…