00002-6523.2-SW0610018/17 Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

By | 24 marca 2020

Rozpowszechnienie i kultywowanie historycznego znaczenia hodowli karpia dla rozwoju Zatora poprzez organizację wielowymiarowych wydarzeń kulturalnych upamiętniających 725 lecie lokacji miasta do czasu złożenia wniosku o płatność. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe rybołówstwa wpływające na rozwój Zatorszczyzny związanych z obchodami rocznicy lokacji Zatora pn. Zator – Karpiowy Gród dawniej i dziś – 725 lat Zatora.

Skrócony opis operacji: organizacja wydarzeń kulturalnych.

Cel operacji: Rozpowszechnienie i kultywowanie historycznego znaczenia hodowli karpia dla rozwoju Zatora poprzez organizację wielowymiarowych wydarzeń kulturalnych upamiętniających 725 lecie lokacji miasta do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 34712.

Kwota Wkładu EFMR: 24120.45.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0610018/17.


Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników poprzez likwidację niekontrolowanego spływu ścieków przedostających się do środowiska wskutek awarii przepompowni dzięki zakupowi wozu asenizacyjnego do zabezpieczenia pracy przepom 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i rozwoju infrastruktury gospodarczej Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie firmy w wóz asenizacyjny do uzupełnienia łańcucha obsługi zmodernizowanych przepompowni.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

Cel operacji: Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników poprzez likwidację niekontrolowanego spływu ścieków przedostających się do środowiska wskutek awarii przepompowni dzięki zakupowi wozu asenizacyjnego do zabezpieczenia pracy przepom.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 59990.

Kwota Wkładu EFMR: 34000.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00097-6523.2-SW1410053/18/19.


Wybudowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na użytek publiczny w postaci parkingu o pojemności 38 miejsc w tym 3 dla niepełnosprawnych. wraz z miejscem postoju dla rowerów oraz oświetleniem w Kartuzach przy ulicy Klasztornej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Kartuski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie walorów turystycznych historycznej części Kartuz poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu wielofunkcyjnego z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Wybudowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na użytek publiczny w postaci parkingu o pojemności 38 miejsc w tym 3 dla niepełnosprawnych. wraz z miejscem postoju dla rowerów oraz oświetleniem w Kartuzach przy ulicy Klasztornej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 508292.82.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00116-6523.2-SW1110171/18.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa dotacje, z przed 10 lat, rzeka lega, owca opis, drobny rolnik, wrocław radwanice, nieuprawiane pola, biznes plan gospodarstwa rolnego, powierzchnia woj mazowieckiego, przyczepy rolnicze jednoosiowe używane malopolska, targi końskie 2020, profar sobków, jak sprawdzić zameldowanie, wypowiedzenie rolne, opole 2020, arimr golądkowo, oferty pracy maków maz, www ro com pl, choinka 2020…