00002-6523.2-SW0810006/17 Gmina Tułowice

By | 5 grudnia 2018

Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tułowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych..

Cel operacji: Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 397557.68.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 49-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0810006/17.


Stworzenie nowej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Krynica Morska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.

Skrócony opis operacji: budowa centrum rekreacyjnego.

Cel operacji: Stworzenie nowej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4434779.17.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW1110053/17/18.


Celem operacji jest rewitalizacja 3 stawów na terenie miasta Kołobrzeg wraz z uporządkowaniem brzegów. Operacja przyczynia się do realizacji celu Programu Rybactwo i Morze: działanie 4.2 w zakresie wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Celem operacji jest rewitalizacja 3 stawów na terenie miasta Kołobrzeg wraz z uporządkowaniem brzegów. Operacja przyczynia się do realizacji celu Programu Rybactwo i Morze: działanie 4.2 w zakresie wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 266798.12.

Kwota Wkładu EFMR: 192761.3.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00137-6523.2-SW1610193/18.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez rozwoju gastronomicznej działalności opartej na produktach lokalnych i stworzenie 3 nowych miejsc pracy. w tym dla grup defaworyzowanych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dudzik Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Adaptacja łodzi na potrzeby stworzenia smażalni ryb.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez rozwoju gastronomicznej działalności opartej na produktach lokalnych i stworzenie 3 nowych miejsc pracy. w tym dla grup defaworyzowanych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 301000.

Kwota Wkładu EFMR: 127500.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00088-6523.2-SW1110146/17/18.


Podniesienie standardu życia mieszkańców z grup defaworyzowanych oraz poprawa warunków estetycznych miejscowości związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Woli Tesserowej. gmina Małogoszcz. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Małogoszcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej. gm. Małogoszcz..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców z grup defaworyzowanych oraz poprawa warunków estetycznych miejscowości związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Woli Tesserowej. gmina Małogoszcz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119227.95.

Kwota Wkładu EFMR: 76007.

Kod Pocztowy: 28-366.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW1310005/18.


Promowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację Kiermaszu Smaków Targ Rybny dla 1000 mieszkańców w roku 2018 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sianów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kiermasz Smaków – Rybny Targ.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.

Cel operacji: Promowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację Kiermaszu Smaków Targ Rybny dla 1000 mieszkańców w roku 2018.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 14000.

Kwota Wkładu EFMR: 8500.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1610152/18.


Celem operacji jest utworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie chodnika. montaż ławeczek. tablic edukacyjno- interaktywnych. co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzennej obszaru terytorialni 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Pyrzyce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką w parku Burgerpark w Pyrzycach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest utworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie chodnika. montaż ławeczek. tablic edukacyjno- interaktywnych. co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzennej obszaru terytorialni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 99933.35.

Kwota Wkładu EFMR: 72201.55.

Kod Pocztowy: 74-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00130-6523.2-SW1610215/18.guzew, wiosna bez płomieni, kodeks nieruchomości, jak zakończyć folię kubełkową, warunki hydrogeologiczne, 508589027, gmina slawatycze, oddam w dzierżawę grunty rolne 2019, urząd marszłkowski, portalelbląg, faworyt 300 sl, zadania wójta, aktualnie, proekologiczne, owce merynosy, urząd miasta janowiec wlkp, arimr lomza, szkolenie wot, jak sprawdzić powierzchnię działki, danuta wielgomas, gmina bochnia plan zagospodarowania przestrzennego, 022 kierunkowy…