00002-6523.2-SW1510004/17/18 Biegański Dariusz

By | 22 sierpnia 2020

Rozszerzenie zakresu oferowanych usług o wykonywanie prac ziemnych na zlecenie a w szczególności: wykopów. podsypek czy niwelacji terenu poprzez zakup specjalistycznej maszyny w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowyc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biegański Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup koparko-ładowarki w celu zdywersyfikowania prowadzonej działalności w branży budowlanej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wsparcie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospoda.

Cel operacji: Rozszerzenie zakresu oferowanych usług o wykonywanie prac ziemnych na zlecenie a w szczególności: wykopów. podsypek czy niwelacji terenu poprzez zakup specjalistycznej maszyny w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowyc.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 253175.

Kwota Wkładu EFMR: 107598.95.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1510004/17/18.


Rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie Przychodni Weterynaryjnej oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baczyński prowadzący działalność Gospodarczą pod nazwą Kamil Baczyński Przychodnia Weterynaryjna Lux Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Przychodni Weterynaryjnej w Jaworzu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie Przychodni Weterynaryjnej oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 372784.53.

Kwota Wkładu EFMR: 158433.2.

Kod Pocztowy: 43-384.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00065-6523.2-SW1210082/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Radziądz II..

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1535681.65.

Kwota Wkładu EFMR: 1151761.23.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00034-6521.5-OR0100006/18.zboża w polsce, osoba fizyczna i prawna, stawka za kwh, niepodpiwniczony, uprawy warzywnicze, portalelbląg, badanie gleby kielce, dps zabłoty, a klasa warminsko mazurska, jana kazimierza 55 konsalnet, ceidg wzór, jak poprawnie zapisać adres zamieszkania, radio wielun, wniosek o paszport częstochowa, bip ostrów, zuzanna okienczyc, kalkulator zwolnień lekarskich, program azotowy, biogazownie w polsce, urząd gminy wołczyn, mateusz petryka…