00002-6523.3-SW0800002/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna

By | 3 lipca 2020

Promocja produktów rybackich. kultury i obszaru RLGD „Opolszczyzna” w celu rozwoju sektora rybackiego. usług gastronomicznych i pogłębienia oferty turystycznej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Czas na rybę!.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promocja produktów rybackich. kultury i obszaru RLGD „Opolszczyzna” w celu rozwoju sektora rybackiego. usług gastronomicznych i pogłębienia oferty turystycznej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 153958.43.

Kwota Wkładu EFMR: 124321.

Kod Pocztowy: 46-043.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0800002/18.


Wspieranie rozwoju firm terenu LGD poprzez restrukturyzację działalności oraz utrzymanie 1 miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup przyczepy ładunkowej uzupełniającej tabor firmy do wykonywania usług zewnętrznych.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących prace związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy osób niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Wspieranie rozwoju firm terenu LGD poprzez restrukturyzację działalności oraz utrzymanie 1 miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43000.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00093-6523.2-SW1410055/18/19.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez rozwój restauracji serwującej ryby pochodzące z loklanych gospodarstw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rejs Art&Wellness Katarzyna Kasperska Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Adaptacja lokalu i zakup sprzętu na potrzeby rozwoju restauracji rybnej w Ustce oraz na potrzeby stworzenia centrum szkoleniowego kucharzy wykorzystując lokalne zasoby rybne.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez rozwój restauracji serwującej ryby pochodzące z loklanych gospodarstw.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 220959.2.

Kwota Wkładu EFMR: 93907.66.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00126-6523.2-SW1110134/17/18.


Rozwój działalności związanej z obszarem realizacji LSR poprzez utworzenie pola glampingowego wraz z placem zabaw dla dzieci co przyczyni się do utworzenia 6 nowych miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostrowska Monika.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie pola glampingowego oraz placu zabaw dla dzieci..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności związanej z obszarem realizacji LSR poprzez utworzenie pola glampingowego wraz z placem zabaw dla dzieci co przyczyni się do utworzenia 6 nowych miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 208370.5.

Kwota Wkładu EFMR: 79612.7.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00171-6523.2-SW1610224/18.umowa z biurem nieruchomości wzór, daria kwiecień, termin 2009, zbigniew hałat, fundacja rozwoju obrotu bezgotówkowego, arimr polska cerekiew, zarząd województwa kujawsko pomorskiego, druk dn 1, urząd miasta otwock godziny otwarcia, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przykład, test bip, suleczyno, aso duch, struktura przestępczości, rzeczniów mapa, jednostka pomocnicza, gmina piatnica, e wniosek arimr, podedworze 33, ewniosek logowanie, poznań kostrzyn…