00002-6523.3-SW0910002/17/18 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

By | 2 marca 2020

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich..

Skrócony opis operacji: Wsparcie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wsparcie uczenia się prze całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 17278.13.

Kwota Wkładu EFMR: 13951.9.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW0910002/17/18.


Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie bazy noclegowej o cztery budynki rekreacji indywidualnej wraz z wyposażeniem. dwa budynki ogrodów zimowych wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie terenu oraz utworzenie jednego stanowiska pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stępień Mariola.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie całorocznego kompleksu rekreacyjnego oferującego usługi propagujące rybackie dziedzictwo kulturowe..

Skrócony opis operacji: 4.2.2 Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie bazy noclegowej o cztery budynki rekreacji indywidualnej wraz z wyposażeniem. dwa budynki ogrodów zimowych wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie terenu oraz utworzenie jednego stanowiska pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 633705.92.

Kwota Wkładu EFMR: 215405.3.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00164-6523.2-SW1610139/18.


Stworzenie trzech miejsc pracy w firmie „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” z siedzibą w Ińsku oraz zakup maszyn i urządzeń pozwalających na rozwój działalności gospodarczej o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i teren 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sałdak Bogdan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i terenów zielonych poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Skrócony opis operacji: zakup maszyn i urządzeń: ciągnik. zamiatarka i wyposażenia biura w laptop. drukarkę i zestaw do monitoringu..

Cel operacji: Stworzenie trzech miejsc pracy w firmie „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” z siedzibą w Ińsku oraz zakup maszyn i urządzeń pozwalających na rozwój działalności gospodarczej o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i teren.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 161358.24.

Kwota Wkładu EFMR: 41224.15.

Kod Pocztowy: 73-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW1610054/17/18.


Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie instalacji paneli fotowoltaicznych w celu ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu..

Cel operacji: Ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 184140.

Kwota Wkładu EFMR: 78196.6.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00087-6523.2-SW1210125/19.


Bezpośrednim celem i efektem niniejszej operacji jest stworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miasto i Gmina Serock .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Teren rekreacyjny w miejscowości Stasi Las. gmina Serock..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Bezpośrednim celem i efektem niniejszej operacji jest stworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 517777.09.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 05-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0710019/17/18.


Wzrost konkurencyjności firmy NIKLA Sp. z o. o. Sp. k. poprzez zakup niezbędnych urządzeń. samochodu dostawczego i sprzętu oraz utworzenie dwóch miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: NIKLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój istniejącej działalności gospodarczej poprzez zakup potrzebnego sprzętu. wyposażenia oraz samochodu dostawczego.

Skrócony opis operacji: zakup wyposażenia oraz samochodu dostawczego.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy NIKLA Sp. z o. o. Sp. k. poprzez zakup niezbędnych urządzeń. samochodu dostawczego i sprzętu oraz utworzenie dwóch miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 128418.7.

Kwota Wkładu EFMR: 54577.65.

Kod Pocztowy: 34-114.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0610001/18.


Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup samochodu. dwóch basenów do transportu ryb. utwardzenie terenu przy magazynach oraz utworzenie jednego miejsca pracy w sektorze rybackim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Igiel Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności firmy „MAX-RYB” w Pęczniewie.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultur.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup samochodu. dwóch basenów do transportu ryb. utwardzenie terenu przy magazynach oraz utworzenie jednego miejsca pracy w sektorze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 211856.5.

Kwota Wkładu EFMR: 90038.8.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00048-6523.2-SW0510015/18.produkty wolne od gmo, mikro przedsiębiorca, lasocin świętokrzyskie, drewnica pomorskie, ocena opisowa przykłady, inna praca zarobkowa, halina z rancza, azc, roszek, anna grocholska, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa w warszawie, będzin gmina, starostwo powiatowe poznań wydział geodezji, seradela uprawa, czwarno sandomierz, jeżowe 24, fiat zawiercie, widłoząb, chmielewski krzysztof robert, 63 210 żerków…