00002-6523.3-SW1300002/18 Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

By | 2 września 2019

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz udział w konferencji rybackiej..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 127404.26.

Kwota Wkładu EFMR: 102878.93.

Kod Pocztowy: 29-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW1300002/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Szamocin poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 30079/18/19.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Szamocin na terenie działki nr 964. obręb 0001 Szamocin. jednostka ewidencyjna Szamocin”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej tworzenie. rozwój oraz wyposażenie i.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Szamocin poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64429.58.

Kwota Wkładu EFMR: 28333.05.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00067-6523.2-SW15.


Podniesienie wiedzy mieszkańców LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w zakresie budowy komercyjnej oferty turystycznej na bazie walorów przyrodniczych regionu. w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. poprzez organizację wizyt studyjnych. w ramach który 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej poprzez organizację wyjazdu studyjnego mającego w szczególności na celu różnicowanie działalności. wykorzystywanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Skrócony opis operacji: (4.4.) Organizacja wyjazdu studyjnego dla RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” na terenie LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz współorganizacja wyjazdu studyjnego na Litwę..

Cel operacji: Podniesienie wiedzy mieszkańców LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w zakresie budowy komercyjnej oferty turystycznej na bazie walorów przyrodniczych regionu. w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. poprzez organizację wizyt studyjnych. w ramach który.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43750.

Kwota Wkładu EFMR: 35327.7.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW1000001/19.


zwiększenie abstrakcyjności wsi Czysta oraz terenu Smołdzino poprzez rewitalizację chałupy. modernizacje dotychczasowego budynku ośrodka oraz postawienie wiaty utworzona zostanie funkcjonalna przestrzeń. która będzie umożliwiać podejmowanie konkretnych dz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zwiększenie abstrakcyjności wsi Czysta poprzez rewitalizacje zabytkowej chałupy wraz z rozbudową infrastruktury turystycznej. Wzmocnienie Ośrodka Edukacji Karina.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: zwiększenie abstrakcyjności wsi Czysta oraz terenu Smołdzino poprzez rewitalizację chałupy. modernizacje dotychczasowego budynku ośrodka oraz postawienie wiaty utworzona zostanie funkcjonalna przestrzeń. która będzie umożliwiać podejmowanie konkretnych dz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 321728.53.

Kwota Wkładu EFMR: 232448.86.

Kod Pocztowy: 76-214.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00274-6523.2-SW1110457/19.


Zdywersyfikowanie źródeł dochodów i rozwoju firmy poprzez stworzenie usługi wynajmu jachtów motorowych i stworzenie dwóch miejsc pracy w wymiarze pełnych etatów. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikorski TMP Group Poland Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynajem – czarter morskich yachtów motorowych..

Skrócony opis operacji: Zakup 3 jachtów motorowych.

Cel operacji: Zdywersyfikowanie źródeł dochodów i rozwoju firmy poprzez stworzenie usługi wynajmu jachtów motorowych i stworzenie dwóch miejsc pracy w wymiarze pełnych etatów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 783291.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 75-257.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW1110062/17/18.boisko do piłki nożnej wymiary, złocieniec, drawski, zachodniopomorskie, www jedlnia org pl, aktualnosci zwolen, fundacja praca dla niewidomych, pomoc de minimis definicja, przybycie, sprzedaż działki rolnej, parafia pawłowice cba, miejscowa szyna wyrównawcza, gops święta katarzyna, słomniki krakowski małopolskie, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, złotów dolnośląskie, wysokość podejść wod-kan, krus chelm, gmina lubin bip, wniosek arimr, 57-300 kłodzko…