00002-6523.4-SW0910005/16 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

By | 1 czerwca 2019

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2016 roku – w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywna pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR. oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2016 roku – w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 100151.11.

Kwota Wkładu EFMR: 80871.55.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0910005/16.


Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego poprzez przeprowadzenie imprezy integrującej środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka..

Skrócony opis operacji: Wynagrodzenie zespołu muzycznego. wynagrodzenie kabaretu. ZAIKS – prawa autorskie. zakup koszy okolicznościowych. druk plakatów. druk zaproszeń. zakup statuetek. zakup desek okolicznościowych. zakup poczęstunku lokalnego. zakup baneru. catering pod halą n.

Cel operacji: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego poprzez przeprowadzenie imprezy integrującej środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 58623.53.

Kwota Wkładu EFMR: 42355.5.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0430026/17.


Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Usługowego Hubert Niedziałek poprzez budowę promenady nad Wisła wraz z infrastrukturą turystyczną oraz budowę placu zabaw przy Pensjonacie Piotrawin 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowe Hubert Niedziałek P. U. Hubert Niedziałek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bidowa promenady nad Wisłą wyposażonej w infrastrukturę turystyczną oraz budowa placu zabaw przy Pensjonacie Piotrawin w celu stworzenia atrakcji dla turystów i mieszkanców.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Usługowego Hubert Niedziałek poprzez budowę promenady nad Wisła wraz z infrastrukturą turystyczną oraz budowę placu zabaw przy Pensjonacie Piotrawin.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599250.

Kwota Wkładu EFMR: 254681.25.

Kod Pocztowy: 24-335.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW0310084/18/19.


Rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM poprzez zakup wyposażenia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru poprzez rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój oferty pobytowo- rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno- Turystycznym NATURUM poprzez zakup wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 190623.1.

Kwota Wkładu EFMR: 81014.35.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0110008/18/19.mirkowice, modernizacja gospodarstw rolnych, wyraza, zjawisk, renault al jerozolimskie, dworek na sprzedaz, prawidłowość, pilczyca, www.boleslawiec, energetyka słupca, biskupiec 11-300, woj dolnośląskie powiaty, renty strukturalne, podczerwień zakres, gok besko, jak wypełnić wniosek suszowy 2018…