00002-6524.1-OR0600001/19 Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 21 marca 2020

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa organizacji rynku karpia poprzez wdrożenie planu produkcji i obrotu Organizacji Producenckiej Polski Karp.

Skrócony opis operacji: Plan produkcji i obrotu za 2019 rok.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2212013.49.

Kwota Wkładu EFMR: 1244257.58.

Kod Pocztowy: 30-039.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.1-OR0600001/19.


Prowadzenie regionalnych. krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrówn 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 25 -27 kwietnia 2017 roku”.

Skrócony opis operacji: Zakres operacji obejmuje prowadzenie regionalnych. krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego podczas międzynarodowych targów Seafood Expo Global 2017 w Brukseli w dniach 25-27 kwietnia 2017 r. Stoisko zorganizaowane zostanie przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej..

Cel operacji: Prowadzenie regionalnych. krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrówn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3205407.37.

Kwota Wkładu EFMR: 1675914.3.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.1-OR1600001/18.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kapitan NAVI Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie nowych procesów technologicznych oraz poprawa bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy w zakładzie przetwórczym Kapitan Navi.

Skrócony opis operacji: zakup maszyn do zamykania opakowań folią. linia do pakowania. wózki widłowe.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3793787.13.

Kwota Wkładu EFMR: 1422670.17.

Kod Pocztowy: 72-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00003-6524.4-OR1600004/17/18.


Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95116.22.

Kwota Wkładu EFMR: 76806.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW0910006/18.


Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa organizacji rynku karpia poprzez wdrożenie planu produkcji i obrotu Organizacji Producenckiej Polski Karp.

Skrócony opis operacji: Plan produkcji i obrotu za 2019 rok.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2212013.49.

Kwota Wkładu EFMR: 1244257.58.

Kod Pocztowy: 30-039.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.1-OR0600001/19.bip brześć kujawski, urzad pracy łancut, jak obliczyć metry kwadratowe ścian do tynku, biznesplan strona tytułowa, dopuszczalna predkosc, 500+ stalowa wola, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 62 250 czerniejewo, co najmniej po angielsku, grene środa wlkp, ogłoszenia praca sochaczew, info logo, kowr przetargi, partyzanci lubelszczyzny, dobór motoreduktora, uporządkowanie, piramida żywienia kolorowanka…