00002-6524.1-OR1600003/18 Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 19 września 2012

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrażanie planów produkcji i obrotu KGPR za lata 2014-2018.

Skrócony opis operacji: Plany produkcji.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2582186.41.

Kwota Wkładu EFMR: 1148456.56.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.1 Plany produkcji i obrotu.

kod działania: 5.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.1-OR1600003/18.


zachęcanie do inwestowania w sektorze przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 00002-6524.4-OR1100001/17/18.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozpoczęcie przetwórstwa wstępnego śledzia bałtyckiego. zmniejszanie energochłonności i zużycia wody. zagospodarowanie produktów ubocznych oraz poprawa warunków higienicznych i zuzycia wody. zagospodarowania produktów ubocznych oraz poprawa warunków higienicznych i bezpieczeństwa prac w zakładzie przetwórstwa wstępnego ryb bałtyckich Spółka „KOGA-MARIS” w Helu..

Skrócony opis operacji: I etap Zakup linii do przetwórstwa śledzia. linia i montaż do rozmrażania ryb w blokach. zakup i montaż sprężarki chłodniczej sprężarka. wózek widłowy. wózek paletowy samochód dostawczy. maszyna szorująco-zbierająca II etap zakup i montaż ryb w blokach o wymiarach. zakup i montaż sprężarki chłodniczej.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektorze przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4930792.92.

Kwota Wkładu EFMR: 1849047.33.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: .


Propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym: dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. prezentacja dobrych praktyk – projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. promocje walorów prz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bogactwo naszych wód – promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem.

Skrócony opis operacji: Promocja dziedzictwa akwakultury rybactwa i akwakultury.

Cel operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym: dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. prezentacja dobrych praktyk – projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. promocje walorów prz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75789.48.

Kwota Wkładu EFMR: 61200.

Kod Pocztowy: 74-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW1600003/18.


Promowanie uwarunkowań środowiskowych terenów nadmorskich i wpływ rybołówstwa morskiego na dziedzictwo i kulturę Północnych Kaszub 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybacy polskiego wybrzeża.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Promowanie uwarunkowań środowiskowych terenów nadmorskich i wpływ rybołówstwa morskiego na dziedzictwo i kulturę Północnych Kaszub.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 117200.

Kwota Wkładu EFMR: 74715.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00061-6523.2-SW1110055/17/18.jak rozłączyć rury pcv, 87-700 aleksandrów kujawski, krasnodębska – kiljańska małgorzata, szybkie natarcie, rejestr szkoleń bhp, elementy krajobrazu, zbiornik na gaz płynny cena, oznaczenie opon, szkoła podstawowa nr 22 w zielonej górze, krzeszów podkarpackie, nadróż, arimr rzeszów, rzeka pilica ryby, 4511z pkd, pkp polski, wiadomości bieżące, elewarr bielsk podlaski, uprawy warzywnicze, kraj na e, gmina zołynia, ewa strzeszewska, knr 2-21…