00002-6524.3-OR0200002/17 Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych

By | 17 maja 2013

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa i akwakultury z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego..

Skrócony opis operacji: „Zakres operacji obejmuje organizowanie konferencji i warsztatów dla przedstawicieli sektora rybackiego tak producentów. jak i środowisk naukowych i jednostek ściśle z nim związanych z Unii Europejskiej oraz Państw Trzecich. także uczestnictwo Polskich Organizacji Rybackich jako wystawców w targach Grüne Woche w Berlinie.Konferencje. warsztaty i udział w targach Grüne Woche jako wystawcy zaplanowano w ciągu dwóch kolejnych lat w 2017 i 2018 roku w Berlinie.”.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1640447.

Kwota Wkładu EFMR: 1168818.48.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.3-OR0200002/17.


Poszerzenie oferty usługowej Wnioskodawcy poprzez stworzenie dietetycznej restauracji w oparciu o punkt leczenia otyłości wraz z kompletnym wyposażeniem przeznaczonych do obsługi klientów oraz zatrudnienie 4 osób 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urbańska Sylwia.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i medycznego celem podniesienia konkurencyjności.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:.

Cel operacji: Poszerzenie oferty usługowej Wnioskodawcy poprzez stworzenie dietetycznej restauracji w oparciu o punkt leczenia otyłości wraz z kompletnym wyposażeniem przeznaczonych do obsługi klientów oraz zatrudnienie 4 osób.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 305958.2.

Kwota Wkładu EFMR: 103765.45.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00247-6523.2-SW1610335/19.


Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Leszczyński „Tartak” Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności na rynku usług poprzez modernizację infrastruktury tartaku wraz z zakupem nowych maszyn..

Skrócony opis operacji: Utwardzenie placu. ogrodzenie. zakup pilarek taśmowych szt. 2.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i poprawa dochodowości wzmacniających konkurencyjność firmy poprzez stworzenie trzech nowych miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 577435.51.

Kwota Wkładu EFMR: 215960.35.

Kod Pocztowy: 83-341.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW1110013/17.


koszty bieżące i aktywizacja na 2019r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: koszty bieżące i aktywizacja na 2019r..

Skrócony opis operacji: koszty bieżące i aktywizacja na 2019r..

Cel operacji: koszty bieżące i aktywizacja na 2019r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 248646.16.

Kwota Wkładu EFMR: 200781.05.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.4-SW1610017/18.jak zrobić stanowiska dla byków, demontaż drzwi wewnętrznych cena, prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych, montaż ościeżnicy stalowej, 10 letni zagajnik, rzeka w gruzji krzyżówka, nie ustalono, albert sobechowicz, art.29 ust.1, wykaz pogrzebów wrocław 2018, płycizna rzeczna krzyżówka, kiszonka 2014, nieruchomości konin, stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, 34-100 wadowice, s74 kielce mniów, koszenie zboża krzyżówka…