00002-6524.3-OR1600003/18 Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków

By | 3 lipca 2022

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kampania promocyjna „Wolin-Wyspa Smaków. Zalew świeżych ryb”.

Skrócony opis operacji: Kampania promocyjna „Wolin-Wyspa Smaków. Zalew świeżych ryb”.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1475154.

Kwota Wkładu EFMR: 1051047.22.

Kod Pocztowy: 72-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.3 Środki dotyczące obrotu.

kod działania: 5.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.3-OR1600003/18.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu budowlanego oraz utworzenie nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Ogólnobudowlany Leszczyński Kamil Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu budowlanego oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 209081.51.

Kwota Wkładu EFMR: 79084.85.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00221-6523.2-SW1110346/18.


Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej” w nakładzie 500 egz. i kolportaż książki w grupach docelowych: młodzież. dorośli. seniorzy. niepełnosprawni. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej” w nakładzie 500 egz. i kolportaż książki w grupach docelowych: młodzież. dorośli. seniorzy. niepełnosprawni..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24150.

Kwota Wkładu EFMR: 16957.5.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00110-6523.2-SW1110228/18.


Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację źródeł dochodów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woś Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności związanej z usługami transportowymi poprzez zakup środka transportu i systemu zarządzania flotą samochodową.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację źródeł dochodów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 127331.6.

Kwota Wkładu EFMR: 54115.93.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1110066/17/18.jerozolimskie 181, e wniosek, urząd skarbowy ząbkowice śląskie, gatunki drzew, kod kraju holandia, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2018, prostowanie zwichrowanych drzwi, powierzchnia woj mazowieckiego, wniosek o udostępnienie danych osobowych, pobierz, saper 500 sc, niespełnienia, nawiewnik ścienny ciśnieniowy, filmy instruktażowe, arimr nowy targ, rezydencja seniora puszczykowo, diety gov, bip sokołów młp, notariusz świdwin, kowalski recykling, indosatariusz, oznakowanie rurociągów…