00002-6524.4-OR0100001/17/18 Pluta Wiesław

By | 2 maja 2011

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pluta Wiesław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn oraz wyposażenia dla zakładu Przetwórstwa Mięsno- Rybnego Kari Wiesław Pluta.

Skrócony opis operacji: zakup chłodziarko -zamrażarki szkolowej. zakup przenośnika tasmowego. zakup maszyny pakującej ULMA TFS 600 z automatem ważąco-etykietującym.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1678336.49.

Kwota Wkładu EFMR: 629376.18.

Kod Pocztowy: 58-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR0100001/17/18.


Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej” w nakładzie 500 egz. i kolportaż książki w grupach docelowych: młodzież. dorośli. seniorzy. niepełnosprawni. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej” w nakładzie 500 egz. i kolportaż książki w grupach docelowych: młodzież. dorośli. seniorzy. niepełnosprawni..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24150.

Kwota Wkładu EFMR: 16957.5.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00110-6523.2-SW1110228/18.


Rozwój firmy TOMAX Tomasz Zimny oraz dostosowanie kwalifikacji i oferty do zmieniających się oczekiwań klientów poprzez rozbudowę istniejącego lokalu gastronomicznego. jego wyposażenie oraz zwiększenie zatrudnienia w firmie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zimny Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój firmy „TOMAX” Tomasz Zimny poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozbudowę bazy gastronomicznej w Strzelcach Krajeńskich..

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane. instalacje sanitarne wewnętrzne. instalacje elektryczne. wyposażenie.

Cel operacji: Rozwój firmy TOMAX Tomasz Zimny oraz dostosowanie kwalifikacji i oferty do zmieniających się oczekiwań klientów poprzez rozbudowę istniejącego lokalu gastronomicznego. jego wyposażenie oraz zwiększenie zatrudnienia w firmie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 599229.99.

Kwota Wkładu EFMR: 194518.25.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0410036/17/18.


Celem operacji będzie: 1. Przeprowadzenie ćwiczeń ruchowych dla osób 50+. 2. Realizacja wykładów dla uczestników projektu i wszystkich chętnych mieszkańców gminy Kiszkowo. 3. Organizacja spotkania integracyjnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Kiszkowo razem aktywnie”..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem operacji będzie: 1. Przeprowadzenie ćwiczeń ruchowych dla osób 50+. 2. Realizacja wykładów dla uczestników projektu i wszystkich chętnych mieszkańców gminy Kiszkowo. 3. Organizacja spotkania integracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12394.85.

Kwota Wkładu EFMR: 8849.35.

Kod Pocztowy: 62-280.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1510083/18/19.nova choszczno, wyraża, wniosek o dopłaty, ocena sytuacji finansowej gminy praca licencjacka, uzytki rolne, weterynarz łask, artykuł 212, wybory wójta, ekonomik znin, starkom starogard gd harmonogram 2017, sposób wykonania robót budowlanych co wpisać, arimr bytów, paiz gov pl, droga utwardzona tłuczniem, wymagania dla kotłowni gazowych, podłęże szlacheckie, dwulistnik pszczeli, pasze dla świń, jolanta gonta…