00002-6524.4-OR0700003/17/18 Pawłowski Bogdan

By | 16 maja 2012

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawłowski Bogdan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku. zakup środków transportu. maszyn i urządzeń na potrzeby zakładu przetwórstwa produktów rybnych Pawłowski Bogdan PPHU.

Skrócony opis operacji: stoły technologiczne. komora szokowego schładzania. okap. mieszalniki solanki. i farszu. komora wędzarnicza. wózek paletowy. patelnia elek. szatkownica. wagi. wózki widłowe. samochody dostawcze . agregaty II etap remont posadzek. sufitów podwieszanych i remont instalacji elektrycznej.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1183054.63.

Kwota Wkładu EFMR: 443645.48.

Kod Pocztowy: 06-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR0700003/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup jachtu żaglowego oraz utworzenie pakietów turystycznych. co pozwoli na utworzenie miejsca pracy oraz utrzymanie go przez 3 lata od dnia otrzymania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urszula Miazek Centrum Inwestycji Urszula.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przepiękny rejs z mazurską rybką i lokalną tradycją.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup jachtu żaglowego oraz utworzenie pakietów turystycznych. co pozwoli na utworzenie miejsca pracy oraz utrzymanie go przez 3 lata od dnia otrzymania płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 185395.61.

Kwota Wkładu EFMR: 78792.45.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00124-6523.2-SW1410019/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żemła Jerzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe działanie 2.5 pakiet 1 i pakiet 2 wymóg 2.1.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Produkcja materiału obsadowego i ryby mandlowej..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 96167.55.

Kwota Wkładu EFMR: 72125.66.

Kod Pocztowy: 23-412.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00094-6521.5-OR0300022/18.bilans i rachunek zysków i strat, arimr rejestracja zwierząt, przedszkole słoneczko kostrzyn, domar jarocin, wnioski o dopłaty bezpośrednie 2019, arimr ostrołęka, azoty sa, e wniosek plus 2018, leżajsk mapa google, produkty regionalne lubelszczyzny, mobilna karta dużej rodziny, dz łódzki, białcz, arimr mrągowo…