00002-6524.4-OR1000003/17/18 Wiśniewski Stanisław

By | 22 listopada 2011

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Zakładu Produkcji Mączek Stanisław Wiśniewski poprzez zainstalowanie nowej linii technologicznej do produkcji mączki rybnej i oleju rybnego na działkach 421/5. 421/2 426/1. 427/1. 428/1.

Skrócony opis operacji: zakup linii technologicznej do produkcji mączki rybnej z odpadów rybnych.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6000000.

Kwota Wkładu EFMR: 2250000.

Kod Pocztowy: 18-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR1000003/17/18.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Strojnowski Sylwester.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zakładu oraz zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń dla rozwoju Wędzarni Ryb SIAN-RYB..

Skrócony opis operacji: Projekt ma na celu wprowadzić innowacyjną technologię produkcji. nowe produkty. odzyskiwanie produktów ubocznych. zmniejszenie oddziaływania na środowisko i poprawę warunków i higieny pracy..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 287929.76.

Kwota Wkładu EFMR: 107973.66.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00009-6524.4-OR1600006/17/18.


Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 194197.25.

Kwota Wkładu EFMR: 156813.95.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW1610009/16.


Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe „Złotopotockiej Krainy Pstrąga” mające na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej rybę jako główny składnik potraw oraz promocję obszaru RLGD Jurajska Ryba jako atrakcyjnego miejsca do wypo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe Złotopotockiej Krainy Pstrąga.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Organizacja wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe „Złotopotockiej Krainy Pstrąga” mające na celu promocję tradycyjnej kuchni wykorzystującej rybę jako główny składnik potraw oraz promocję obszaru RLGD Jurajska Ryba jako atrakcyjnego miejsca do wypo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29250.

Kwota Wkładu EFMR: 15108.75.

Kod Pocztowy: 42-253.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00105-6523.2-SW1210133/19.parafia rudziniec ogłoszenia, częściowa rozbiórka budynku gospodarczego, zespół szkół przemysłu spożywczego w kielcach, alfa projekt toruń, podpisz typy moren wskazane na ilustracji, aktualności arimr, bieliny, kielecki, świętokrzyskie, konstrukcja wiaty drewnianej jednospadowej, kwitek do przelewu, jędrzejowska, średnia cena on, minikowo odr, kopalnia wapienia celiny, miętka, kowr.gov.pl, pilica śląskie…