00002-6524.4-OR1100001/17/18

By | 2 kwietnia 2019

zachęcanie do inwestowania w sektorze przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 00002-6524.4-OR1100001/17/18.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozpoczęcie przetwórstwa wstępnego śledzia bałtyckiego. zmniejszanie energochłonności i zużycia wody. zagospodarowanie produktów ubocznych oraz poprawa warunków higienicznych i zuzycia wody. zagospodarowania produktów ubocznych oraz poprawa warunków higienicznych i bezpieczeństwa prac w zakładzie przetwórstwa wstępnego ryb bałtyckich Spółka „KOGA-MARIS” w Helu..

Skrócony opis operacji: I etap Zakup linii do przetwórstwa śledzia. linia i montaż do rozmrażania ryb w blokach. zakup i montaż sprężarki chłodniczej sprężarka. wózek widłowy. wózek paletowy samochód dostawczy. maszyna szorująco-zbierająca II etap zakup i montaż ryb w blokach o wymiarach. zakup i montaż sprężarki chłodniczej.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektorze przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4930792.92.

Kwota Wkładu EFMR: 1849047.33.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: .


Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 180362.71.

Kwota Wkładu EFMR: 145642.4.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.4-SW1110021/18/19.


Odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. spowodowanego działalnością chronionych gatunków zwierząt. poprzez przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska-Góralska Monika Aleksandra.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia” jako odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu..

Cel operacji: Odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury. spowodowanego działalnością chronionych gatunków zwierząt. poprzez przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa” i „Julia”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 5/1/2019.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 249102.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0110001/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie zmiany sposobu użytkowania poddasza oraz części budynku na cele agroturystyczne oraz rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nowa Pasłęka oraz utworzenie 1 miejsca pracy dla os 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz/Przzedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Sładkiewicz Roman Roman.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost dochodów przedsiębiorstwa poprzez rozwój działalności agroturystycznej w Nowej Pasłęce..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie zmiany sposobu użytkowania poddasza oraz części budynku na cele agroturystyczne oraz rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nowa Pasłęka oraz utworzenie 1 miejsca pracy dla os.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 242452.16.

Kwota Wkładu EFMR: 100980.85.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW1410012/17/18.


zachęcanie do inwestowania w sektorze przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „KOGA-MARIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozpoczęcie przetwórstwa wstępnego śledzia bałtyckiego. zmniejszanie energochłonności i zużycia wody. zagospodarowanie produktów ubocznych oraz poprawa warunków higienicznych i zuzycia wody. zagospodarowania produktów ubocznych oraz poprawa warunków higienicznych i bezpieczeństwa prac w zakładzie przetwórstwa wstępnego ryb bałtyckich Spółka „KOGA-MARIS” w Helu..

Skrócony opis operacji: I etap Zakup linii do przetwórstwa śledzia. linia i montaż do rozmrażania ryb w blokach. zakup i montaż sprężarki chłodniczej sprężarka. wózek widłowy. wózek paletowy samochód dostawczy. maszyna szorująco-zbierająca II etap zakup i montaż ryb w blokach o wymiarach. zakup i montaż sprężarki chłodniczej.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektorze przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4930792.92.

Kwota Wkładu EFMR: 1849047.33.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: .


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i zatrudnienie 2 osób w firmie „Marbruk” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Marbruk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyny typu bob-cat i zagęszczarki drogą do rozwoju firmy i obszaru.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i zatrudnienie 2 osób w firmie „Marbruk”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 214536.

Kwota Wkładu EFMR: 81877.66.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00208-6523.2-SW1110339/18.arimr ceny gruntów, geodezja konin, koła gospodyń wiejskich wykaz, 2 ha, jacek kiryło, obszary proekologiczne efa, rury przepustowe z pcw, s12 kowala, urzad miasta radymno, przedszkole wesoła kraina, up grodzisk mazowiecki 1, agencja nieruchomości rolnych olsztyn, agecia restrukturyzaci i modernizaci rolnictwa, dysponuje, program 75+, szlak odry, przeglądarka dicom, rozbiórka budynku w zamian za gruz, urząd miasta gdańsk wydział komunikacji, urząd pracy opatów…