00002-6524.4-OR1200004/17/18 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok. K. Moc – Spółka Jawna

By | 7 czerwca 2018

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok. K. Moc – Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG.

Skrócony opis operacji: zakup linii do gotowania. pakowania ryb i owoców morza. zakup urządzeń do inkrustacji. zakup głowicy odkostniającej. zakup aplikatora. maszyny pakującej SEALPACK. zakup krajalnicy.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5377199.48.

Kwota Wkładu EFMR: 2016449.8.

Kod Pocztowy: 43-392.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR1200004/17/18.


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MIRKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych i udoskonalenie istniejących procesów technologicznych oraz systemów zarządzania procesem produkcji..

Skrócony opis operacji: zakup linii do przygotowania. pakowania i konfekcjonowania ryb. zakup urządzeń do kontroli jakości. zakup wag stanowiskowych i dynamicznych wraz z detektorem metali. zakup systemu zarządzania procesem produkcji.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6146917.86.

Kwota Wkładu EFMR: 2250000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00009-6524.4-OR1100013/17/18.


Zakup nowoczesnego wyposażenia meblowego do 27 pokoi w ośrodku wczasowym TASARZ oraz utworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tasarz Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności poprzez podniesienie konkurencyjności i rentowności firmy TASARZ Agnieszka Tasarz poprzez zakup wyposażenie meblowego do pokoi w Ośrodku Wczasowym TASARZ w ramach powstającego projektu: Budowa Centrum Turystyki Aktywnej i zakupie.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Zakup nowoczesnego wyposażenia meblowego do 27 pokoi w ośrodku wczasowym TASARZ oraz utworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 298558.54.

Kwota Wkładu EFMR: 126887.15.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00100-6523.2-SW1610094/17/18.


Zakup pojazdu elektrycznego służące rozwojowi przdsiębiorczości na obszarach rybackich zwiększające. atrakcyjność świadczonych usług oraz zwiększenie zatrudnienia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojnicz Kazimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup elektrycznego pojazdu w celu dowożenia na plażę. animacji pobytu własnych gości przebywających w domkach letniskowych. jako podniesienie atrakcyjności pobytu..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę zwiazaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Zakup pojazdu elektrycznego służące rozwojowi przdsiębiorczości na obszarach rybackich zwiększające. atrakcyjność świadczonych usług oraz zwiększenie zatrudnienia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42604.

Kwota Wkładu EFMR: 17544.85.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00134-6523.2-SW1610206/18.


Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Projekt współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie drobnostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 157955.86.

Kwota Wkładu EFMR: 127549.3.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.3-SW0910004/18.umig działoszyce, ważny interes podatnika, ile wody do opryskiwacza na hektar, okazywanie dowodu osobistego ustawa, vts dobór centrali, podaj nazwy dwóch województw o największej średniej powierzchni gospodarstw rolnych, kowr olsztyn kontakt, prawików, średnie ceny gruntów, nieruchomość rolna, ożarów świętokrzyski, protokół przekazania wzór pisma, oferty pracy zlotow, antybiotyki pdf, urząd miasta i gminy pasym, lisewo pomorskie, grabowek, dotacje na działalność pozarolniczą 2019…