00002-6524.4-OR1400001/17/18 HAYKOCAVIAR Haik Grigorian Haik

By | 21 lipca 2012

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: HAYKOCAVIAR Haik Grigorian Haik.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie nowych udoskonalonych produktów. wprowadzenie nowych udoskonalonych procesów obróbki wstępnej ryb. wprowadzenie nowych udoskonalonych technologii pakowania. ważenia i etykietowania oraz zakup specjalistycznego środka transportu wyrobu gotowego w zakładzie przetwórstwa ryb HAYKOCAVIAR Haik Grigorian w Brudzętach.

Skrócony opis operacji: system mikrofalowego rozmrażania ryb. wytwornica lodu. linia pakowania próżniowego. owijarka. zestaw wag. samochód dostawczy II etap urządzenie do usuwania ości. nóż. mieszalniki solanki. linia do pakowania. pakowarka do puszek. myjka pojemników. komora mroźnicza. samochód. III etap linia do filetowania jesiotra. linia do filetowania sandacza.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5236765.8.

Kwota Wkładu EFMR: 1963787.17.

Kod Pocztowy: 82-325.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00002-6524.4-OR1400001/17/18.


Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r..

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r..

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 282408.44.

Kwota Wkładu EFMR: 228044.8.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.4-SW1610013/17.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2019 roku – w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywna pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR. oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2019 roku – w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 176523.89.

Kwota Wkładu EFMR: 142542.45.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.4-SW0910008/18/19.


Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Czechowic-Dziedzic poprzez wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Paderewskiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – w budowie. przy ul. Paderewskiego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Czechowic-Dziedzic poprzez wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Paderewskiego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 582551.49.

Kwota Wkładu EFMR: 254150.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1210060/18.nip jeronimo martins, nieruchomości gmina liniewo, ławecki czluchow, prawo do przenoszenia danych, mleczarnia chorzele, agencja wsparcia rolnictwa, kowr olsztyn adres, mapa łosice, nowoczesne usługi, szkoła podstawowa w stawie, rachunek nrb, michal orlowski, 25 17, księgi wieczyste lwówek śląski, studzienka deszczowa z osadnikiem, nieruchomości grajewo, panstwo na i, jak zostac rolnikiem…