00002-6526-DPT00038/18/19 Ministerstwo Finansów

By | 29 listopada 2021

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Finansów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego – Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018..

Skrócony opis operacji: W ramach operacji zostaną sfinansowane: płaca zasadnicza wraz z kwalifikowalnymi elementami wynagrodzenia (dodatek funkcyjny. stażowy. kontrolerski. skarbowy. dodatek za stopień służbowy oraz inne dodatki bezpośrednio związane z wykonywaną pracą. składki na Fundusz Pracy. nagrody i premie przewidziane w regulaminie wynagradzania pracowników Instytucji Audytowej. wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę) osób zatrudnionych w Instytucji Audytowej zajmujących się audytem środków pochodzących z funduszy europejskich..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1391479.48.

Kwota Wkładu EFMR: 1043609.61.

Kod Pocztowy: 00-916.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6526-DPT00038/18/19.


Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja w 2016 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 194197.25.

Kwota Wkładu EFMR: 156813.95.

Kod Pocztowy: 72-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW1610009/16.


Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Adrian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn w celu dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy poprzez zakup maszyn do prowadzenia działalności gospodarczej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 406800.

Kwota Wkładu EFMR: 172890.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1610109/17/18.skrót mm, 225/3, agencja rolnicza, wykonawca kielce, książka przychodów i rozchodów excel 2018, zelow, symbol sredniej, gnieźnieńskie porozumienie samorządowe, arimr gov pl dla beneficjenta system teleinformatyczny wniosek przez internet ewniosekplus, dolina dolnej narwi, wnioski o dopłaty bezpośrednie 2019, browar rakszawa, gmina terespol bip, pn b 10736, pup busko oferty pracy, zaświadczenie o przeznaczeniu działki wzór, systemy normatywne, puszcza tropikalna, mała klonia…