00003-6521.5-OR0500017/18 Grobelna Paulina

By | 2 czerwca 2013

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grobelna Paulina.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym Orchów gmina Łask.

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym Orchów gmina Łask.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 30153.4.

Kwota Wkładu EFMR: 22615.05.

Kod Pocztowy: 98-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00003-6521.5-OR0500017/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE W STARZAWIE SP Z O O .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa wraz z modernizacją budowli i dróg rolniczych na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Starzawie Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy prac budowlanych związanych z przebudową wraz z modernizacją budowli i dróg rolniczych w gospodarstwie rybackim w Starzawie. Operacja ma na celu zwiększenie produkcji ryb w akwakulturze w gospodarstwie rybackim..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5986228.42.

Kwota Wkładu EFMR: 2244835.65.

Kod Pocztowy: 37-723.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00017-6521.3.1-OR0900020/17/19.


Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czuba Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Świdry – obiekt Pieńki.

Skrócony opis operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Pakietu 1 – podstawowego. obejmującego łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów: a) roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblonej obiektu chowu lub hodowli ryb. b) wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejsza niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do 15 września oraz Pakietu 2- rozszerzonego. tj. wymogu 2.1 Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu i hodowli ryb. Obiekt składa się z sześciu stawów produkcyjnych – kroczkowych (K2) i towarowych (K3) położonych na terenie .

Cel operacji: Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 87985.21.

Kwota Wkładu EFMR: 32994.45.

Kod Pocztowy: 37-464.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00134-6521.3.1-OR0300032/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Spółka z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie Żabki Gzinka Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp.z o.o..

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie Żabki Gzinka Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp.z o.o..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 143141.25.

Kwota Wkładu EFMR: 107355.93.

Kod Pocztowy: 99-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00047-6521.5-OR0500030/18.odpady zmieszane co wrzucać, oksa.pl, przydroże, wydział ksiąg wieczystych będzin, arimr gov pl dla beneficjenta system teleinformatyczny wniosek przez internet ewniosekplus, 48/8, kanał giżycki godziny otwarcia, bip krzynowłoga mała, www arimr gov pl dopłaty bezpośrednie, zgony jarocin, wniosek o wycofanie wniosku, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa biłgoraj, anr lodz, przed wraz przecinek, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej, maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego, budowa przepustu na rowie, rodzina zastępcza prawa i obowiązki, budownictwo ogólne tom 3 pdf, opatowiec mapa, busku-zdroju, arimr dopłaty lista rolników 2018…